Условия & Условия

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. За целите на настоящите Общи условия терминът:

 • „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което се е абонирало за договор/направило поръчка с PRESTIGE DRIVER чрез приложението „PRESTIGE DRIVER PARTNER“ и/или уебсайта https://www.prestigedriver.be и/или по имейл ([имейл защитен]) и/или по телефона (+32.491.891.089);
 • „Услуги“ означава всички услуги, предлагани от PRESTIGE DRIVER;
 • „Уебсайтът“ се отнася за сайта https://www.prestigedriver.be, от който услугите на PRESTIGE DRIVER са налични и достъпни за Клиентите;
 • „Приложението“ означава мобилното приложение PRESTIGE DRIVER PARTNER, принадлежащо на PRESTIGE DRIVER. Приложението работи под операционни системи iOS и Android и може да бъде изтеглено безплатно от Клиента на смартфони и таблети. Позволява на Клиента на Приложението да се свърже с Шофьорите с цел резервиране на частна услуга за превоз на пътници;
 • „Поръчка“ означава закупуване и резервиране на Състезанието от Клиента чрез Приложението и/или уебсайта и/или по имейл и/или по телефона;
 • „Курсът“ се отнася до транспортната услуга, поискана от Клиента и извършена от PRESTIGE DRIVER и/или неговия Шофьор, чрез използването на Приложението или Уебсайта. Състезанието винаги се провежда от пилот;
 • „Шофьор“ обозначава водачите на PRESTIGE DRIVER и/или доставчиците на услуги, с които PRESTIGE DRIVER е сключил – пряко или непряко или чрез своите дъщерни дружества – договори за партньорство. Шофьорите притежават свидетелство за правоуправление, удостоверение за професионална правоспособност като таксиметров шофьор, валидна професионална карта и водач на МПС, оборудвано съгласно действащата нормативна уредба, извършващо превоз на пътници, за своя сметка и на своя отговорност. , през работното му време;
 • „Страните“ се отнасят за Клиента и PRESTIGE DRIVER заедно;

1.2. Тези Общи условия уреждат всички отношения между PRESTIGE DRIVER и Клиента. Те са неразделна част от договора между страните и са приложими към всички правни актове, свързани с него.

1.3. Дерогация от тези Общи условия може да бъде направена само чрез специално споразумение, подписано от упълномощен представител на PRESTIGE DRIVER. Фактът, че определено споразумение дерогира една от разпоредбите на тези Общи условия, не изключва прилагането на останалите клаузи. Фактът, че PRESTIGE DRIVER не изпълнява една или друга клауза, установена в негова полза в настоящите Общи условия, не може да се тълкува като отказ от негова страна да се възползва от него.

1.4. Всяка поръчка, направена с PRESTIGE DRIVER от страна на Клиента, предполага пълно и безусловно приемане на последния с настоящите Общи условия, без никакви ограничения или резерви. Клиентът няма право при никакви обстоятелства да се възползва от собствените си общи условия, които е подписал с трети лица, по които ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР няма да е страна и с които не се е съгласил изрично.

1.5. Ако Клиентът направи поръчка с PRESTIGE DRIVER, като предостави невярна информация, PRESTIGE DRIVER остава свободен да избере дали да приеме или не промяна на поръчката с нова поръчка, в който случай може да поиска плащане от Клиента за допълнителната сума от € 70,00 административни разноски.

 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

PRESTIGE DRIVER предоставя на своите клиенти широка гама от услуги за коли под наем с шофьор за национални и международни трансфери.

PRESTIGE DRIVER по-специално предлага на своите клиенти услуги като:

 • предоставянето на платформа за резервации чрез неговия уебсайт, неговото приложение, своя имейл адрес и своя телефонен номер(а);
 • поддръжка и бързи трансфери от и до повече от сто града и летища в Белгия (летища Брюксел, Антверпен, Шарлероа и Лиеж), Холандия, Германия, Франция;
 • 24/24 услуги от врата до врата;
 • изпращане;
 • VIP трансфери;
 • групови трансфери;
 • предоставяне на совалки с шофьор за туристически и професионални цели.

Всички услуги на PRESTIGE DRIVER са налични и достъпни на уебсайта и приложението.

Използването на Услугите изисква съвместим хардуер и достъп до Интернет.

 

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. Договорът е валидно сключен между страните, когато Поръчката е валидирана от Клиента.

3.2. Страните изрично потвърждават, че Поръчки, потвърдени чрез телефонни обаждания и/или електронни съобщения, имат същата правна стойност като Поръчка, направена чрез Уебсайта и/или Приложението.

3.3. Клиентът удостоверява, че цялата информация, която предоставя на PRESTIGE DRIVER, е искрена, правдива, точна и пълна и че съобщаването на тази информация няма да наруши поверителността на което и да е друго лице.

3.4. Единствената отговорност на Клиента е да защити поверителността на всяко потребителско име и парола, които ще трябва да използва за достъп до Услугите.

3.5. Когато използва Услугите, Клиентът се съгласява да спазва всички приложими действащи закони и разпоредби и (i) се задължава, под отговорност за наказателно преследване, да не използва Услугите за измамни цели. или незаконни, (ii) се въздържа от всеки подход, който може да навреди на репутацията на PRESTIGE DRIVER.

3.6. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да не предоставя Услугите на Клиента, по-специално в следните случаи:

a. неспазване (вербално или невербално) от страна на Клиента на неговите задължения;
b. неадекватно поведение на Клиента и/или неговите придружители на борда и извън автомобилите на PRESTIGE DRIVER;
c. в случай на неплащане, частично плащане (SumUp) или в случай на забавено плащане на Състезанието от страна на Клиента.

PRESTIGE DRIVER може при необходимост да изиска услугите на поръчката, ако Клиентът не спазва задълженията си за плащане към Шофьорите.

 

4. РЕЗЕРВАЦИИ – ОТМЕНИ

4.1. Резервации са възможни 24 часа в денонощието, 24 дни в седмицата чрез:

 • уебсайт ;
 • приложението;
 • телефонно обаждане на следните номера: 0032491891089
 • телефонно съобщение на следните номера: 0032491891089

4.2. Резервациите трябва да бъдат направени най-малко шест часа преди необходимото време за вземане.

4.3. Поръчай от летище

При подаване на тази Поръчка, Клиентът трябва да посочи точното име на летището, датата на Състезанието, както и номера на своя полет. Планираното време за кацане, както и терминалът за пристигане, които могат да бъдат променени от условията на полета и летищните власти, също трябва да бъдат информирани за PRESTIGE DRIVER.
PRESTIGE DRIVER не носи отговорност в случай на грешна информация, посочена от Клиента (непълен номер на полета, грешка в датата и др.), нито в случай на грешна информация, свързана с референтния полет за състезанието, предадена от информационната служба на съответното летище. В такъв случай Клиентът не може да иска възстановяване на разходите от PRESTIGE DRIVER.

4.4. Поръчайте предварително

Клиентът може да поръча автомобил от PRESTIGE DRIVER преди датата и часа на тръгване на планираното състезание.

Клиентът ще посочи в този случай датата, часа, мястото на тръгване, всички междинни етапи, крайната дестинация, както и всички други особености на състезанието (планирано време за изчакване, допълнителна индикация за мястото на уговорките, номер на пътниците, които ще го придружават и др.).

В зависимост от броя на вече записаните поръчки на избраната дата и час, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да откаже допълнителни поръчки, направени предварително, които могат да се считат за валидирани само в случай на:

 • потвърждение на Състезанието от PRESTIGE DRIVER;
 • плащане от клиента на съответното състезание.

4.5. Незабавна/незабавна/бърза поръчка

В случай на Поръчка за незабавно/незабавно/спешно състезание, Клиентът ще посочи датата, часа, мястото на тръгване, всички междинни етапи, крайната дестинация, както и всякакви други специфики на състезанието (време, планирано време на изчакване , допълнително указание за мястото на срещата, броя на пътниците, които ще го придружават и др.).

При получаване на Поръчката, PRESTIGE DRIVER ще потвърди Поръчката на Клиента според наличността на своите Шофьори, като му изпрати оценка:

 • времето за изчакване за пристигане на МПС в посочената начална точка;
 • цената на поръчаното пътуване.

PRESTIGE DRIVER не може да гарантира на Клиента наличието на Шофьор или превозно средство.

PRESTIGE DRIVER също така си запазва правото да отказва незабавни, незабавни, спешни Поръчки, които в никакъв случай не могат да се считат за валидирани, освен ако:

 • потвърждение на Състезанието от PRESTIGE DRIVER;
 • плащане от клиента на съответното състезание.

Ако незабавно/незабавно/спешно състезание бъде потвърдено от PRESTIGE DRIVER, анулирането му от страна на клиента ще струва 100% от цената, въведена за това състезание.

Незабавното/незабавното/спешното пътуване трябва да бъде заплатено предварително от Клиента.

4.6. Всички резервации ще се третират като „заявки за резервация“, докато Клиентът не получи от PRESTIGE DRIVER потвърждение на резервацията в добра и надлежна форма.
Клиентът е длъжен да проверява внимателно потвърждението на своята резервация и своевременно да информира PRESTIGE DRIVER за всяка грешка.

4.7. Освен спешни Поръчки, Клиентът може да прави промени в своята резервация по всяко време, максимум до двадесет и четири часа преди началния час на Състезанието. Клиентът може да изпраща своите заявки за модификации до PRESTIGE DRIVER или:

 • по имейл на следния адрес: [имейл защитен];
 • чрез телефонни съобщения на следните номера: 0032491891089;
 • чрез използване на формата за контакт на уебсайта;
 • чрез личното пространство (потребителски акаунт) на неговото приложение.

4.8. Всяка направена анулация на резервация:

 • 24 часа преди състезанието са безплатни;
 • по-малко от 24 часа преди състезанието ще бъде фактуриран на 100% от прогнозната цена за поръчаното състезание.

4.9. В случай, че PRESTIGE DRIVER не може да изпълни планирана и потвърдена Поръчка, платените суми ще бъдат напълно възстановени на Клиента, без регрес и без обезщетение за претърпени щети.

Ако случай на непреодолима сила или външно събитие, извън контрола на PRESTIGE DRIVER, възникне по време на изпълнение на мисията му, PRESTIGE DRIVER не може да носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на тази услуга. За такова се счита всяко външно, непредсказуемо събитие (усложнени условия на движение, стачки от всякакъв вид, метеорологични условия, злополуки, отклонения, различни събития), оценени от белгийската съдебна практика.

4.10. Клиентът трябва, в контекста на резервациите, които възнамерява да направи, да вземе предвид всеки фактор, който е вероятно да окаже влияние върху времето на състезанието (например време за регистрация/контрол, изисквано от неговата авиокомпания). PRESTIGE DRIVER по никакъв начин не може да бъде държан отговорен за каквото и да е забавяне, причинено от грешка / невнимание / небрежност на Клиента, по-специално в случай на лошо време, използвано от последния, за да стигне до местоназначението си или в случай на забавяне по време на неговата поддръжка. от PRESTIGE DRIVER.

4.11. Зависи от Клиента да уточни по време на резервацията и не по-късно от 24 часа преди състезанието, ако:

 • той (или някой от неговите придружители) трябва да бъде транспортиран в инвалидна количка;
 • за състезанието е необходимо детско столче за кола.

Детското столче за кола ще бъде фактурирано на Клиента за сумата от €5,00 и може да бъде налично/заявено само за състезание в „ван“, а не в превозно средство „седан“.

Независимо от това, Клиентът е упълномощен от PRESTIGE DRIVER да използва безплатно личното си столче за кола (ако има такова), дори и в случай на състезание в превозно средство тип „седан“.

4.12. Клиентът е длъжен да резервира автомобил с размер, подходящ за броя на пътниците и багажа. PRESTIGE DRIVER не може да гарантира на Клиента превоз на прекомерни количества пътници/багаж извън капацитета на превозните средства. Целият багаж се превозва изцяло и изключително на риск на Клиента.

Ако се окаже, че багажът не отговаря на стандартните размери, така че не се побира в автомобила, Шофьорът не може да бъде принуден да го транспортира. В този случай той ще има право да откаже състезанието, и то без искане за възстановяване на разходите от страна на Клиента.

Всяко дете, независимо от възрастта му, се счита за пътник.

Категорично е забранено да носите/слагате дете/бебе върху себе си. За състезанието трябва да бъде осигурено столче за кола, подходящо за възрастта на детето/бебето.

4.13. PRESTIGE DRIVER има право да приеме, че всеки, който предостави правилния номер на сметката и името на Клиента, има право да направи резервация от името на този Клиент.

 

 

5. ПЛАЩАНИЯ – ЦЕНА

5.1. Цените на Услугите се определят в съответствие със сумите, посочени на Уебсайта и Приложението.

5.1. Всички цени и тарифи са изразени в евро (€) и включват, освен ако не е посочено друго, данък добавена стойност (ДДС).

5.2. Плащането на Услугите, предлагани от PRESTIGE DRIVER, се извършва чрез сигурно електронно плащане (чрез банкова карта/приложение за електронни плащания като PAYCONIQ, APPLE PAY, PAYPAL, STRIPE, SUMUP и др.) чрез системата, разработена от PRESTIGE DRIVER на неговия Уебсайт и приложението му, които позволяват сигурни транзакции, със система за криптиране, съгласно действащите стандарти за банкова сигурност.

Клиентът може също така да извършва плащания в брой директно на пилотите PRESTIGE DRIVER, при условие че това плащане съответства с точност до стотинка на сумата на състезанието.

5.3. Клиентът се задължава да извърши пълно плащане на Цените, определени за всяка Поръчка/Курс, която е потвърдена/извършена от PRESTIGE DRIVER.

5.4. PRESTIGE DRIVER може да промени цените си в случай на значителни промени, например:

 • на първоначалния маршрут;
 • броя на пътниците;
 • вида/размера на необходимото превозно средство;
 • време за чакане.

PRESTIGE DRIVER въпреки това си запазва правото да променя цените си по всяко време, дори след потвърждение на състезанието, и това в случай на последващи и значителни промени в цените на горивата (бензин, дизел, пропан-бутан и др.) и всеки друг компонент, влияещ върху неговата себестойност.

PRESTIGE DRIVER също си запазва правото да променя по всяко време цените на своите периодични Услуги, когато тези Услуги се отнасят до един или повече договори за неопределен период(и).

5.5. Ако, по искане или със съгласието на Клиента, PRESTIGE DRIVER е провел Състезания, извън съдържанието или обхвата на потвърдената поръчка, Клиентът ще заплати цените в съответствие с обичайните цени на PRESTIGE DRIVER, освен ако не е фиксирана цената е изрично договорена между страните.

5.6. Чрез съобщаване на своите банкови данни, Клиентът неотменимо и безусловно приема, че PRESTIGE DRIVER продължава със сигурната транзакция. Следователно Клиентът разрешава на PRESTIGE DRIVER да дебитира сметката му преди потвърденото състезание.

5.7. Ако Клиентът не се яви в часа и на мястото, посочени в неговата Поръчка, потвърдена от ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР, и без да е уведомил последния предварително по посочените по-горе начини, ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР си запазва правото да фактурира на Клиента, пълната цена на състезанието е потвърдена.

PRESTIGE DRIVER също така си запазва правото да фактурира изцяло на Клиента цената на потвърденото състезание и да не възстановява сумата, ако след пристигането на водача се окаже, че:

 • резервацията е направена за грешна дата;
 • резервацията е направена чрез предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация (като по-специално неправилно местоположение, неправилен телефонен номер, неправилно име и др.);
 • Клиентът не се е явил на началната точка и/или я е напуснал, без да уведоми PRESTIGE DRIVER по посочените по-горе начини.

5.8. В случай на неплащане, частично плащане или в случай на забавено плащане на фактурата за PRESTIGE DRIVER от Клиента на датата на падежа, ще бъдат начислени такси по право върху всички неизплатени салда до лихвен процент от 10 % без предизвестие, с минимум €50,00.

5.9. Ако споразумение за плащане на вноски или вноска за плащане е предоставено на Клиента от PRESTIGE DRIVER, но Клиентът не спазва този план за плащане, той става невалиден, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да изиска незабавно от Клиента плащане на цялата сума непогасено салдо, също увеличено с лихвен процент от 10% без предизвестие.

5.10. PRESTIGE DRIVER може да спре услугите си от името на Клиента, ако последният не спази ангажиментите си за плащане. Подобно прекъсване не освобождава Клиента от спазване на задълженията му.

 

 

6. ПОДДРЪЖЕН

6.1. Клиентът трябва да се яви на Шофьора веднага щом превозното средство пристигне на началната точка в уговорения час и дата.

6.2. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да замени всяко превозно средство или Шофьор, ако е необходимо, без задължение да информира Клиента предварително.

6.3. Времето за изчакване на водача не се таксува по време на:

 • първия час след планираното време за качване от летището;
 • първите 15 минути след планираното време за вземане за всички останали местоположения.

Извън тези предложени времена на изчакване, допълнителното изчакване ще бъде фактурирано в размер на (40 EUR/30 мин./ван – 30 EUR/30 мин./седан) € с включено ДДС за минута закъснение, и това от първата минута на чакане .

6.4. Шофьорът ще кара Клиента по най-подходящия маршрут през деня, освен ако не е посочено друго от Клиента, в който случай може да се наложат допълнителни такси.

 

 

7. ВРЕМЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

7.1. Прогнозите за времето за пътуване, съобщени от PRESTIGE DRIVER на Клиента по време на Поръчката/резервацията, се предават само за информационни цели.

Тези времена за пътуване се изчисляват от стандартни прогнози за време и не са договорни, така че те не могат да намерят претенции и оплаквания на Клиента срещу PRESTIGE DRIVER и в никакъв случай не могат да поемат отговорност за това.

7.2. В случай на пътуване от особено значение за Клиента и/или подлежащо на времеви ограничения, отговорност на Клиента е да вземе предпазен марж по отношение на достатъчно време за преодоляване на всяко затруднение, свързано с трафик или друг инцидент.
PRESTIGE DRIVER препоръчва по-специално на Клиента да предвиди допълнителен резерв от 45 минути в случай на пътуване до гари и 1 час в случай на пътуване до летища при нормални условия на движение.

PRESTIGE DRIVER по никакъв начин не може да бъде държан отговорен за каквото и да е забавяне, причинено от грешка / невнимание / небрежност на Клиента, по-специално в случай на лошо време, използвано от последния, за да стигне до местоназначението си или в случай на забавяне по време на неговата поддръжка. от PRESTIGE DRIVER.

 

 

8. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

8.1. Клиентът се съгласява, под заплаха от съдебно производство, да се отнася с уважение към пилотите и персонала на PRESTIGE DRIVER и да не участва в незаконно, заплашително, тормозещо или обидно поведение или дейност по време на състезанието.

8.2. Клиентът се задължава да не поврежда автомобилите на PRESTIGE DRIVER и/или неговите Шофьори.

В случай на повреда на оборудването или автомобила по вина на Клиента, PRESTIGE DRIVER ще му префактурира разходите за ремонт на автомобила или смяна на оборудването, както и продължителността на мобилизацията на повредения автомобил.

8.3. Пътниците (възрастни и деца) са длъжни да поставят предпазните си колани. Ако на клиентите и/или техните спътници бъде наложена глоба от полицията при липса на поставяне на предпазен колан, клиентът ще поеме пълното плащане, включително разходите и увеличенията, които тази глоба вероятно ще генерира в случай на забавено плащане.

8.4. От съображения за безопасност е забранено пушенето и транспортирането на незаконни, запалими, експлозивни, корозивни или токсични вещества на борда на превозните средства на PRESTIGE DRIVER и/или неговите Шофьори. Неспазването на тази разпоредба носи отговорност на Клиента и неговите придружители, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да предприеме действия срещу тях пред компетентните съдилища.

8.5. Багажът на клиента трябва да бъде поставен в багажника на автомобила. Багажът остава изключителна отговорност на клиента. Не може да се поверява багаж на водача. Шофьорът може да откаже багаж, чието тегло или размери са прекомерни, както и такива, които счита, че вредят на безопасността на транспорта.

8.6. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да откаже поддръжка на Клиента и/или неговите спътници, заподозрени, че са под въздействието на алкохол или наркотици и/или чието поведение представлява заплаха за безопасността на Шофьора, превозното средство или други пътници в превозното средство. .

8.7. PRESTIGE DRIVER също си запазва правото да прекрати всяко състезание поради неразумно или неподходящо поведение от страна на Клиента и/или някой от неговите спътници.

8.8. Ако Клиентът е повредил автомобила на PRESTIGE DRIVER и/или неговия Шофьор, изискващ специално почистване, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да фактурира на Клиента разходите за това почистване.

 

 

9. ЖАЛБИ – АНУЛИРАНЕ

9.1. Клиентът трябва да се свърже с PRESTIGE DRIVER, незабавно и най-късно в рамките на 2 дни след завършеното състезание, за всяка жалба, свързана с мисията на водача, предоставянето на услуги, всякакви забавяния, причинени от водача... Ако това не се спазва, това краен срок, Клиентът няма да може (i) да твърди нарушение от страна на PRESTIGE DRIVER и следователно (ii) да спре задължението си за плащане или да поиска възстановяване.

9.2. В случай на анулиране или искане за възстановяване от страна на Клиента на неговата Поръчка въз основа на неоснователни и/или основателно оспорени обосновки от PRESTIGE DRIVER, последният носи отговорност в полза на PRESTIGE DRIVER за административните разходи, направени от анулирането му или искането му за възстановяване на разходите до 50% от сумата на Поръчката с минимум €25,00.

9.3. Всяко анулиране автоматично включва, от страна на Клиента, събиране от PRESTIGE DRIVER на 5% от цената на състезанието.

9.4. Подаването на рекламация по никакъв начин не освобождава Клиента от задълженията му за плащане.

 

 

10. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ – ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Като част от дейността си ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР обработва личните данни на Клиента (като идентификационни данни, данни за използването, което Клиентът прави на уебсайта, Приложението и Услугите на ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР, данни за трафика на Клиента, данни за фактуриране и плащане и технически данни), в съответствие със закона от 8 декември 1992 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот и Общите разпоредби за защита на данните (RGPD) 2016/679 от 27 април 2016 г. Всички лични данни, предоставени от Клиента, ще бъдат третирани най-стриктно конфиденциалност от PRESTIGE DRIVER.

10.2. PRESTIGE DRIVER обработва само личните данни, които Клиентът доброволно му поверява в рамките на договорните си отношения. Съобщаването на поверителни данни от страна на Клиента, които го засягат или които Клиентът счита за такива, се извършва на негова отговорност. Клиентът дава своето разрешение на PRESTIGE DRIVER да съхранява личните му данни по време на срока на договора, по-специално за:

a. управлението и административното проследяване на Клиентите (фактуриране, комуникации, спорове и др.);
b. изпълнение на Поръчката;
c. извършване на информационни или промоционални операции относно Услугите, предлагани от PRESTIGE DRIVER, по пощата, SMS или имейл;
d. създаване на потребителски профили за маркетингови цели въз основа на използването от страна на Клиента на уебсайта, приложението и услугите на PRESTIGE DRIVER;
e. борбата срещу измамите и престъпленията, насочени срещу PRESTIGE DRIVER, неговите служители, неговите партньори, неговите клиенти или неговите доставчици;
f. контрол на качеството на услугите;
g. пазарни проучвания;
h. провеждане на информационни или промоционални кампании за услугите PRESTIGE DRIVER.

10.3. В съответствие с изискванията на GDPR, PRESTIGE DRIVER информира, че Клиентът има право на достъп, изтриване, коригиране, ограничаване, противопоставяне и преносимост на своите данни. Ако Клиентът реши да се възползва от това право, той може да изпрати e-mail на следния адрес за контакт: [имейл защитен] Клиентът може също така да уведоми ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР на този адрес за желанието си да не получава търговска информация относно Услугите на ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР.

10.4. Данните на Клиента се съхраняват максимум десет (10) години от прекратяване на договорните отношения между Страните. Други периоди на съхранение се прилагат за определени категории данни, като данни за трафика, които се съхраняват само за период от дванадесет (12) месеца.

10.5. Идентификационните данни и потребителските профили могат да бъдат споделяни с дъщерните дружества на PRESTIGE DRIVER и са достъпни за трети страни, които работят от името и/или от името на PRESTIGE DRIVER. Във всички случаи техният достъп е ограничен до данните, които са им необходими за изпълнение на договора им с PRESTIGE DRIVER. Данните на Клиента могат да бъдат съобщавани и на компетентните органи в предвидените от закона случаи.

10.6. Клиентът е информиран, че всички извършени (приети или набрани) телефонни разговори между страните могат да бъдат записвани/слушани:

a. за да послужи като доказателство при възникнал спор/жалба от страна на Клиента;
b. за целите на контрола на качеството;
c. за обучение и супервизия на персонала PRESTIGE DRIVER.

Клиентът приема тези записи и дава своето съгласие за тях, като има възможност да се противопостави на тези записи и прослушване по време на всеки телефонен разговор, като предварително уведоми PRESTIGE DRIVER за това намерение.

10.7. Клиентът се съгласява да не използва или разкрива на трета страна поверителна информация, както и технически или търговски тайни, свързани с дейността и Услугите на PRESTIGE DRIVER и да предприеме всички възможни мерки за надлежна защита на тази поверителна информация срещу всеки достъп, който не е изрично разрешен от ШОФЬОР ПРЕСТИЖ.

 

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Всички елементи на уебсайта и приложението (графики, изображения, текстове, лога, бази данни, програми), включително техните аксесоари, са пълна собственост на PRESTIGE DRIVER.

11.2. Клиентът се задължава, освен с изричното и изрично разрешение от PRESTIGE DRIVER, да копира, изцяло или частично, по какъвто и да е начин или на какъвто и да е носител, свойствата на PRESTIGE DRIVER, нито да ги адаптира, превежда, продава, да ги отдава под наем, да ги заема, да ги разкрива пред обществеността или да създава произведения, извлечени от гореспоменатите елементи и по-общо да извършва каквото и да е действие в нарушение на авторските права на PRESTIGE DRIVER, защитени от закона от 6 юни 1994 г. относно авторското право и сродните му права.

11.3. Клиентът се уведомява, че всяко преразпределение, възпроизвеждане или пълна или частична комерсиализация под каквато и да е форма е строго забранено под наказателна отговорност за съдебно производство.

 

 

12. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА

12.1. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да променя Общите условия за ползване на своите услуги, като публикува нова версия на същите на своя уебсайт и/или своето приложение

12.2. Приложимите Общи условия са тези, които са в сила към датата на използване на услугата.

 

 

13. СПОРОВЕ

13.1. PRESTIGE DRIVER се задължава, доколкото е възможно, да решава проблемите, за които е информиран и които може да отстрани. Ако Клиентът не е доволен от отговора или предложеното решение, може да се обърне към административния отдел на ПРЕСТИЖ ДРАЙВЪР. Разглеждат се само писмени оплаквания, изпратени на адреса за контакт на PRESTIGE DRIVER. В противен случай не може да се търси отговорност за това, че не е действал по него.

13.2. Тези Общи условия се уреждат от белгийското законодателство.

13.3. Всеки спор, свързан с тези Общи условия, включително тяхното съществуване, тяхното сключване, тяхната валидност, тяхното тълкуване или тяхното изпълнение, ще бъде от изключителната компетентност на френскоговорящите съдилища в Брюксел, които ще имат изключителната юрисдикция да ги разглеждат.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ :

 • Резервациите трябва да бъдат направени поне 06 часа преди необходимото време за вземане.
 • Можете да промените, модифицирате или анулирате резервацията си по всяко време до двадесет и четири часа преди началния час на пътуването.
 • Ако имате нужда от спешна или спешна услуга, моля, обадете ни се. Ще се опитаме да ви помогнем, но не можем да гарантираме, че водачът и превозното средство ще бъдат на разположение в кратки срокове.
 • Дете, независимо от възрастта, се брои за пътник.
 • Ако трябва да транспортирате инвалидна количка, моля, посочете това при резервацията.
 • Вашите законови права не са засегнати от тези условия.
 • Този сайт се управлява от Prestige Driver Термините "ние", "наши" и "наши" се отнасят до Prestige Driver

Този документ определя условията за използване на нашия транспорт и свързаните с него услуги, уебсайта prestigiodriver.be („уебсайт“), всяко приложение на Prestige Driver („Приложение“), което заедно ще бъде наричано по-късно „Услуги“. Терминът „вие“ „ваш“ или „клиент“ се отнася до всеки потребител на нашите Услуги като пътник, клиент, посетител, гост, потребител, регистриран потребител или притежател на акаунт.

Използвайки нашите Услуги, вие признавате и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия.

Вашите законови права не са засегнати от тези условия.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Вашата отговорност е да се уверите, че предоставените ви услуги отговарят на вашите лични нужди.

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), трябва да ни дадете разрешение да се свържем с вас. Вашето упълномощаване ще се счита за дадено, ако доброволно ни предоставите информацията за контакт (телефонен номер, имейл адрес и др.), Необходима за отговор на вашето искане или за потвърждение или предоставяне на заявените услуги.

Гарантирате, че цялата информация, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна и че предоставянето на такава информация за нас няма да наруши поверителността на което и да е друго лице.

Вашата отговорност е да защитите поверителността на всяко потребителско име и парола, които използвате за достъп до нашите услуги.

Когато използвате нашите услуги, вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби и гарантирате, че няма да използвате нашите услуги за измамни или незаконни цели.

Ще се въздържите да правите каквото и да е, за което основателно смятаме, че има лоша репутация или може да навреди на нашата репутация.

РЕЗЕРВАЦИИ

Резервациите трябва да бъдат направени най-малко шест часа преди необходимото време за вземане.

Ако имате нужда от спешна или спешна услуга, моля, обадете ни се. Ще се опитаме да ви помогнем, но не можем да гарантираме, че водачът и превозното средство ще бъдат на разположение в кратки срокове.

Вашата резервация ще се третира като „заявка за резервация“, докато не получите потвърждение за резервация от нас.

Можете да промените или промените вашата резервация по всяко време до двадесет и четири часа преди началото на пътуването. Просто се свържете с нас по имейл, телефон или чрез формата за контакт на сайта. Можете също така да влезете и да използвате частния си акаунт.

Трябва да осигурите достатъчно време, когато резервирате автомобила си, за да осигурите времето за чекиране, необходимо например от вашата авиокомпания. Prestige Driver няма да носи отговорност за закъснения, причинени от вашата неспособност да осигурите достатъчно време, за да стигнете до вашата дестинация, или ако пътниците не са готови да бъдат взети в резервираното време.

Трябва да резервирате размер на превозното средство, подходящ за броя на пътниците и багажа. Не можем да гарантираме, че ще пренасяме прекомерни количества багаж извън това, за което е предназначено автомобилът. Целият багаж се транспортира изцяло на ваш риск.

Моля, имайте предвид, че едно дете, независимо от възрастта, се брои за пътник.

Моля, проверете внимателно потвърждението на резервацията си и незабавно ни уведомете за грешки. Ние не носим отговорност за причинени закъснения или разходи, произтичащи от това, че не сте ни предоставили точна информация.

Имаме право да приемем, че всеки, който цитира правилния номер на акаунта и името на клиента, има правото да направи резервация от името на клиента.

Ако трябва да транспортирате инвалидна количка, моля, посочете това при резервацията.

Водачът ще пътува по най-подходящия маршрут през деня, освен ако клиентът не е посочил друго, в този случай може да се наложат допълнителни такси. Освен ако не е посочено друго по време на резервацията, ние може да не сме в състояние автоматично да приемем допълнителни пикапи или прекачвания, въпреки че се полагат всички усилия за спазване на тези изисквания. Ако нашият шофьор бъде помолен да изчака в началото или по време на пътуване, ние си запазваме правото да таксуваме времето за изчакване по настоящата ни стандартна тарифа.

Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че превозното средство (и) ще пристигне в желаното време и място. Ние обаче не можем да поемем отговорност за закъснения, причинени от обстоятелства извън нашия контрол, като механични повреди, задръствания, пътнотранспортни произшествия или екстремни метеорологични условия. Също така не поемаме отговорност за каквато и да е последваща загуба.

Вие се съгласявате да се отнасяте с уважение към нашите шофьори и персонал или към шофьорите, представени ви от Prestige Driver, и да не повреждате техните превозни средства или да участвате в незаконно, заплашително, тормозно или обидно поведение или дейност по време на шофиране. Използване на техните превозни средства или на един от нашите услуги.

Prestige Driver може по свое усмотрение, без отговорност и без мотивиране, да откаже Услугите на никого по каквато и да е причина по всяко време. Също така си запазваме правото да откажем влизане в нашите превозни средства на всяко лице, за което се подозира, че е било под въздействието на алкохол или наркотици и / или чието поведение представлява заплаха за безопасността на водача, превозното средство или други пътници в превозното средство. Освен това си запазваме правото да прекратим всяко пътуване поради неразумно или неподходящо поведение на пътник. Ако се изисква специално почистване на превозно средство, тъй като е оставено в неразумно състояние от пътник / клиент, ние си запазваме правото да начислим разходите за почистване на клиента.

Запазваме си правото да заменим всяко превозно средство или шофьор / шофьор. Ако това се наложи, без задължение, ние ще Ви уведомим предварително.

ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА

Законът на Обединеното кралство гласи, че такситата или лицензираните частни коли под наем не са освободени от законодателството, свързано с децата, пътуващи в детско столче. От съображения за здраве и безопасност Prestige Driver изисква всички клиенти да ни уведомяват за пътуване на деца или бебета.

Ако имате нужда от детска седалка за пътуването си, родителите / настойниците на детето ще отговорят за осигуряването на такава, монтирането на седалката в превозното средство и обезопасяването на детето.

Ако резервирате обратно пътуване и имате собствена детска седалка, шофьорът, който прави вашата резервация, ще съхрани вашето детско столче за обратното пътуване, моля, имайте предвид, че инсталирането на детската седалка трябва да бъде извършено от вас.

АНУЛАЦИИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Ако трябва да анулирате резервацията си, моля свържете се с нас възможно най-скоро.

Имате право да анулирате резервацията си до двадесет и четири часа преди началото на пътуването, без да посочвате каквато и да е причина. Просто трябва да ни уведомите предварително по имейл, телефон или чрез формата за контакт на уебсайта. Можете също така да влезете и да използвате частния си акаунт.

Ако сте платили предварително, ние ще възстановим плащането ви в рамките на 10 дни.

Ако резервация бъде отменена в рамките на XNUMX часа от заявеното време за вземане, ние си запазваме правото да таксуваме напълно за пътуването. Ако обаче мястото за вземане на автомобила изисква колата да бъде изпратена повече от двадесет и четири часа преди времето за вземане, ние също си запазваме правото да таксуваме напълно за пътуването.

Нашата политика за анулиране на резервации гласи, че ще резервираме наличност на превозно средство за вас и след това ще откажем всички други резервации за това превозно средство по време и датата на резервираното ви пътуване.

ПЛАЩАНЕ И ТАКСИ

Освен ако не е посочено друго, всички цени включват всички възможни данъци върху продажбите или добавената стойност.

Вие се съгласявате да извършите пълно плащане за всяко пътуване, което предприемате и / или във връзка с използването на някоя от нашите услуги, за които преди това сте заявили или резервирали, а ние впоследствие потвърдихме и завършихме.

Prestige Driver може да промени цената в случай на значителна промяна в оригиналния маршрут, например броя на пътниците или вида или размера на необходимото превозно средство.

Ако не се явите и не се свържете с нашия шофьор в резервираното време и определената точка за вземане, ние си запазваме правото да таксуваме напълно за пътуването.

Ние си запазваме правото да таксуваме изцяло и да не изплащаме никакви възстановявания, ако след пристигането на нашето превозно средство се окаже, че резервацията е направена за грешна дата, час, местоположение и / или друга невярна или подвеждаща информация, или ако има такава причина пътникът да напусне пункта за събиране, без да ни уведоми.

ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗНО

Настоящото споразумение се тълкува в съответствие с белгийското законодателство и вие и Prestige Driver се съгласявате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на белгийските съдилища за всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с това споразумение.

Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитите изцяло срещу всеки иск или съдебно производство, предявено срещу нас от което и да е друго лице в резултат на вашето нарушение на тези условия.

В съответствие с белгийското законодателство пушенето е забранено в нашите превозни средства.

Prestige Driver си запазва правото да променя тези условия и / или цени по всяко време. Всички съществуващи резервации ще останат по тарифата, посочена към момента на резервацията.