Условия & Условия

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. За целите на настоящите Общи условия терминът:

 • „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, с което е сключил договор/направил Поръчка PRESTIGE DRIVER чрез приложението " PRESTIGE DRIVER ПАРТНЬОР” и/или уебсайта https://www.prestigedriver.be и/или по имейл ([имейл защитен]) и/или по телефона (+32.491.891.089);
 • „Услуги“ означава всички услуги, предлагани от PRESTIGE DRIVER ;
 • „Уебсайтът“ се отнася за сайта https://www.prestigedriver.be, от който се предоставят услугите на PRESTIGE DRIVER са налични и достъпни за Клиентите;
 • „Приложението“ означава мобилното приложение PRESTIGE DRIVER ПАРТНЬОР, принадлежащ на PRESTIGE DRIVER. Приложението работи под операционни системи iOS и Android и може да бъде изтеглено безплатно от Клиента на смартфони и таблети. Позволява на Клиента на Приложението да се свърже с Шофьорите с цел резервиране на частна услуга за превоз на пътници;
 • „Поръчка“ означава закупуване и резервиране на Състезанието от Клиента чрез Приложението и/или уебсайта и/или по имейл и/или по телефона;
 • „Курсът“ се отнася до транспортната услуга, заявена от Клиента и извършена от PRESTIGE DRIVER и/или неговия драйвер, чрез използването на приложението или уебсайта. Състезанието винаги се провежда от пилот;
 • „Шофьор“ означава драйверите на PRESTIGE DRIVER и/или доставчици на услуги, с които PRESTIGE DRIVER е сключил – пряко или непряко или чрез своите дъщерни дружества – договори за партньорство. Шофьорите притежават свидетелство за правоуправление, удостоверение за професионална правоспособност като таксиметров шофьор, валидна професионална карта и водач на МПС, оборудвано съгласно действащата нормативна уредба, извършващо превоз на пътници, за своя сметка и на своя отговорност. , през работното му време;
 • „страните“ означава Клиентът и PRESTIGE DRIVER заедно ;

1.2. Настоящите Общи условия уреждат всички отношения между PRESTIGE DRIVER и Клиента. Те са неразделна част от договора между страните и са приложими към всички правни актове, свързани с него.

1.3. Дерогация от тези Общи условия може да бъде направена само чрез специално споразумение, подписано от упълномощен представител на PRESTIGE DRIVER. Фактът, че определено споразумение дерогира една от разпоредбите на тези Общи условия, не изключва прилагането на останалите клаузи. Фактът че PRESTIGE DRIVER не прилага една или друга клауза, установена в негова полза в настоящите Общи условия, не може да се тълкува като отказ от негова страна да се възползва от нея.

1.4. Всяка поръчка, направена с PRESTIGE DRIVER от страна на Клиента предполага пълно и безусловно приемане на последния с настоящите Общи условия, без никакви ограничения или резерви. Клиентът не може при никакви обстоятелства да разчита на собствените си общи условия, които е подписал с трети страни, към които PRESTIGE DRIVER няма да е била страна и за което няма да е дала изрично своето съгласие.

1.5. Ако Клиентът направи поръчка при PRESTIGE DRIVER чрез предоставяне на невярна информация, PRESTIGE DRIVER остава свободен да избере дали е съгласен или не да промени поръчката с нова поръчка, в който случай може да изиска плащане от Клиента на допълнителната сума от €70,00 като административни разходи.

 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

PRESTIGE DRIVER предоставя на своите клиенти широка гама от услуги за коли под наем с шофьор за национални и международни трансфери.

PRESTIGE DRIVER по-специално предлага на своите клиенти услуги като:

 • предоставянето на платформа за резервации чрез неговия уебсайт, неговото приложение, своя имейл адрес и своя телефонен номер(а);
 • поддръжка и бързи трансфери от и до повече от сто града и летища в Белгия (летища Брюксел, Антверпен, Шарлероа и Лиеж), Холандия, Германия, Франция;
 • 24/24 услуги от врата до врата;
 • изпращане;
 • VIP трансфери;
 • групови трансфери;
 • предоставяне на совалки с шофьор за туристически и професионални цели.

Всички услуги на PRESTIGE DRIVER е наличен и достъпен на уебсайта и приложението.

Използването на Услугите изисква съвместим хардуер и достъп до Интернет.

 

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. Договорът е валидно сключен между страните, когато Поръчката е валидирана от Клиента.

3.2. Страните изрично потвърждават, че Поръчки, потвърдени чрез телефонни обаждания и/или електронни съобщения, имат същата правна стойност като Поръчка, направена чрез Уебсайта и/или Приложението.

3.3. Клиентът удостоверява, че цялата информация, която предоставя на PRESTIGE DRIVER са искрени, правдиви, точни и пълни и че няма вероятност съобщаването на тази информация да наруши поверителността на което и да е друго лице.

3.4. Единствената отговорност на Клиента е да защити поверителността на всяко потребителско име и парола, които ще трябва да използва за достъп до Услугите.

3.5. Когато използва Услугите, Клиентът се съгласява да спазва всички приложими действащи закони и разпоредби и (i) се задължава, под отговорност за наказателно преследване, да не използва Услугите за измамни цели. или незаконни, (ii) да се въздържа от всякакви действия, които може да навреди на репутацията на PRESTIGE DRIVER.

3.6. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да не предоставя Услугите на Клиента, по-специално в следните случаи:

a. неспазване (вербално или невербално) от страна на Клиента на неговите задължения;
b. неадекватно поведение на Клиента и/или неговите придружители на борда и извън превозните средства на PRESTIGE DRIVER ;
c. в случай на неплащане, частично плащане (SumUp) или в случай на забавено плащане на Състезанието от страна на Клиента.

PRESTIGE DRIVER може при необходимост да изиска услугите на поръчката, ако Клиентът не спазва ангажиментите си за плащане към Водачите.

 

4. РЕЗЕРВАЦИИ – ОТМЕНИ

4.1. Резервации са възможни 24 часа в денонощието, 24 дни в седмицата чрез:

 • уебсайт ;
 • приложението;
 • телефонно обаждане на следните номера: 0032491891089
 • телефонно съобщение на следните номера: 0032491891089

4.2. Резервациите трябва да бъдат направени най-малко шест часа преди необходимото време за вземане.

4.3. Поръчай от летище

При подаване на тази Поръчка, Клиентът трябва да посочи точното име на летището, датата на Състезанието, както и номера на своя полет. Планираното време за кацане, както и терминалът за пристигане, които могат да бъдат променени от условията на полета и летищните власти, също трябва да бъдат предоставени на PRESTIGE DRIVER.
Отговорността на PRESTIGE DRIVER не може да бъде ангажиран в случай на грешна информация, посочена от Клиента (непълен номер на полета, грешка в датата и др.), нито в случай на грешна информация, свързана с референтния полет за състезанието, предадена от информационната служба на съответното летище . В такъв случай Клиентът не може да иска възстановяване на средства от PRESTIGE DRIVER.

4.4. Поръчайте предварително

Клиентът може да поръча автомобил от PRESTIGE DRIVER преди датата и часа на тръгване на планираното състезание.

Клиентът ще посочи в този случай датата, часа, мястото на тръгване, всички междинни етапи, крайната дестинация, както и всички други особености на състезанието (планирано време за изчакване, допълнителна индикация за мястото на уговорките, номер на пътниците, които ще го придружават и др.).

В зависимост от броя на вече регистрираните поръчки на избраната дата и час, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да отказва допълнителни поръчки, направени предварително, които в никакъв случай не могат да се считат за валидирани, освен ако:

 • потвърждение на състезанието от PRESTIGE DRIVER ;
 • плащане от клиента на съответното състезание.

4.5. Незабавна/незабавна/бърза поръчка

В случай на Поръчка за незабавно/незабавно/спешно състезание, Клиентът ще посочи датата, часа, мястото на тръгване, всички междинни етапи, крайната дестинация, както и всякакви други специфики на състезанието (време, планирано време на изчакване , допълнително указание за мястото на срещата, броя на пътниците, които ще го придружават и др.).

При получаване на поръчката, PRESTIGE DRIVER ще потвърди Поръчката на Клиента според наличността на своите Шофьори, като му изпрати оценка:

 • времето за изчакване за пристигане на МПС в посочената начална точка;
 • цената на поръчаното пътуване.

PRESTIGE DRIVER не може да гарантира на Клиента наличието на Шофьор или превозно средство.

PRESTIGE DRIVER също така си запазва правото да отказва незабавни, моментални, спешни Поръчки, които в никакъв случай не могат да се считат за валидирани, освен в случай на:

 • потвърждение на състезанието от PRESTIGE DRIVER ;
 • плащане от клиента на съответното състезание.

Ако незабавно/мигновено/спешно състезание бъде потвърдено от PRESTIGE DRIVER, анулирането на това от страна на клиента ще струва 100% от цената, посочена за това състезание.

Незабавното/незабавното/спешното пътуване трябва да бъде заплатено предварително от Клиента.

4.6. Всички резервации ще се третират като „заявки за резервации“, докато Клиентът не получи от PRESTIGE DRIVER, потвърждение на резервацията в надлежна форма.
Клиентът е длъжен внимателно да провери потвърждението на своята резервация и своевременно да информира PRESTIGE DRIVER на всяка грешка.

4.7. Освен спешни Поръчки, Клиентът може да прави промени в своята резервация по всяко време, максимум до двадесет и четири часа преди началния час на Състезанието. Клиентът може да изпраща своите заявки за модификации на PRESTIGE DRIVER това е :

 • по имейл на следния адрес: [имейл защитен];
 • чрез телефонни съобщения на следните номера: 0032491891089;
 • чрез използване на формата за контакт на уебсайта;
 • чрез личното пространство (потребителски акаунт) на неговото приложение.

4.8. Всяка направена анулация на резервация:

 • 24 часа преди състезанието са безплатни;
 • по-малко от 24 часа преди състезанието ще бъде фактуриран на 100% от прогнозната цена за поръчаното състезание.

4.9. В случая, когато PRESTIGE DRIVER не може да изпълни планирана и потвърдена Поръчка, платените суми ще бъдат напълно възстановени на Клиента, без регрес и без компенсация за претърпени вреди.

В случай на непреодолима сила или външно събитие извън контрола PRESTIGE DRIVER, възниква по време на изпълнение на мисията му, PRESTIGE DRIVER не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на тази услуга. За такова се счита всяко външно, непредсказуемо събитие (усложнени условия на движение, стачки от всякакъв вид, метеорологични условия, злополуки, отклонения, различни събития), оценени от белгийската съдебна практика.

4.10. Клиентът трябва, в рамките на резервациите, които възнамерява да направи, да вземе предвид всеки фактор, който е вероятно да окаже влияние върху времето на състезанието (например време за регистрация/контрол, изисквано от неговата авиокомпания). PRESTIGE DRIVER по никакъв начин не може да бъде държан отговорен за каквото и да е забавяне, причинено от грешка / невнимание / небрежност на Клиента, по-специално в случай на лошо време, използвано от последния, за да стигне до местоназначението си или в случай на забавяне по време на неговата поддръжка от PRESTIGE DRIVER.

4.11. Зависи от Клиента да уточни по време на резервацията и не по-късно от 24 часа преди състезанието, ако:

 • той (или някой от неговите придружители) трябва да бъде транспортиран в инвалидна количка;
 • за състезанието е необходимо детско столче за кола.

Детското столче за кола ще бъде фактурирано на Клиента за сумата от €5,00 и може да бъде налично/заявено само за състезание в „ван“, а не в превозно средство „седан“.

Въпреки това клиентът е упълномощен от PRESTIGE DRIVER, да ползва безплатно личното си столче за кола (ако има такова), дори и при състезание с автомобил тип „седан“.

4.12. Клиентът е длъжен да резервира автомобил с размер, подходящ за броя на пътниците и багажа. PRESTIGE DRIVER не може да гарантира на Клиента превоз на прекомерни количества пътници/багаж извън капацитета на неговите превозни средства. Целият багаж се превозва изцяло и изключително на риск на Клиента.

Ако се окаже, че багажът не отговаря на стандартните размери, така че не се побира в автомобила, Шофьорът не може да бъде принуден да го транспортира. В този случай той ще има право да откаже състезанието, и то без искане за възстановяване на разходите от страна на Клиента.

Всяко дете, независимо от възрастта му, се счита за пътник.

Категорично е забранено да носите/слагате дете/бебе върху себе си. За състезанието трябва да бъде осигурено столче за кола, подходящо за възрастта на детето/бебето.

4.13. PRESTIGE DRIVER има право да приеме, че всеки, който предостави правилния номер и име на сметката на Клиента, има право да направи резервация от името на този Клиент.

 

 

5. ПЛАЩАНИЯ – ЦЕНА

5.1. Цените на Услугите се определят в съответствие със сумите, посочени на Уебсайта и Приложението.

5.1. Всички цени и тарифи са изразени в евро (€) и включват, освен ако не е посочено друго, данък добавена стойност (ДДС).

5.2. Заплащане на Услугите, предлагани от PRESTIGE DRIVER се извършва чрез сигурно електронно плащане (чрез банкова карта/приложение за електронно плащане като PAYCONIQ, APPLE PAY, PAYPAL, STRIPE, SUMUP и др.) чрез системата, разработена от PRESTIGE DRIVER на неговия уебсайт и неговото приложение, които позволяват сигурни транзакции, със система за криптиране, съгласно действащите стандарти за банкова сигурност.

Клиентът може също така да извършва плащания в брой директно на Шофьорите на PRESTIGE DRIVER, при условие че това плащане съответства с точност до стотинка на сумата на състезанието.

5.3. Клиентът се задължава да извърши пълно плащане на Цените, определени за всяка Поръчка/Курс, която е потвърдена/извършена от PRESTIGE DRIVER.

5.4. PRESTIGE DRIVER може да промени цените си в случай на значителни промени, например:

 • на първоначалния маршрут;
 • броя на пътниците;
 • вида/размера на необходимото превозно средство;
 • време за чакане.

PRESTIGE DRIVER въпреки това си запазва правото да променя цените си по всяко време, дори след потвърждение на състезанието, и това в случай на последващи и значителни промени в цените на горивата (бензин, дизел, пропан-бутан и др.) и всеки друг компонент, влияещ върху цената му цена.

PRESTIGE DRIVER също така си запазва правото да променя по всяко време цените на своите периодични Услуги, когато тези Услуги са свързани с един или повече договори с неопределена продължителност.

5.5. Ако по искане или със съгласието на Клиента, PRESTIGE DRIVER е извършил състезанията, излизайки от съдържанието или обхвата на потвърдената поръчка, клиентът ще заплати цените в съответствие с обичайните ставки на PRESTIGE DRIVER, освен ако между страните не е изрично договорена фиксирана цена.

5.6. Със съобщаването на своите банкови данни, Клиентът неотменимо и безусловно приема това PRESTIGE DRIVER извършва сигурна транзакция. Поради това Клиентът разрешава, PRESTIGE DRIVER да дебитира сметката си преди потвърденото състезание.

5.7. Ако Клиентът не се яви в часа и на мястото, посочени в Поръчката му, потвърдена от PRESTIGE DRIVER, и без да е уведомил последното по методите, посочени по-горе, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да фактурира на Клиента пълната цена на потвърденото състезание.

PRESTIGE DRIVER също така си запазва правото да фактурира изцяло на Клиента цената на потвърденото състезание и да не възстановява сумата, ако след пристигането на неговия водач се окаже, че:

 • резервацията е направена за грешна дата;
 • резервацията е направена чрез предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация (като по-специално неправилно местоположение, неправилен телефонен номер, неправилно име и др.);
 • Клиентът не се е явил на началната точка и/или я е напуснал без предупреждение PRESTIGE DRIVER съгласно посочените по-горе срокове.

5.8. В случай на неплащане, частично плащане или в случай на забавено плащане на PRESTIGE DRIVER от клиента на датата на падежа, таксите ще бъдат начислени автоматично върху всички просрочени салда до лихвен процент от 10% без предизвестие, с минимум €50,00.

5.9. Ако договор за разсрочено плащане или вноска за плащане е предоставена на Клиента от PRESTIGE DRIVER, но Клиентът не спазва този план за плащане, той става невалиден, PRESTIGE DRIVER като си запазва правото да изисква незабавно плащане от Клиента за пълното неизплатено салдо, също увеличено с лихвен процент от 10% без предизвестие.

5.10. PRESTIGE DRIVER може да спре услугите си от страна на Клиента, ако последният не спази ангажиментите си за плащане. Подобно прекъсване не освобождава Клиента от спазване на задълженията му.

 

 

6. ПОДДРЪЖЕН

6.1. Клиентът трябва да се яви на Шофьора веднага щом превозното средство пристигне на началната точка в уговорения час и дата.

6.2. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да замени всяко превозно средство или Шофьор, ако е необходимо, без задължение да информира Клиента предварително.

6.3. Времето за изчакване на водача не се таксува по време на:

 • първия час след планираното време за качване от летището;
 • първите 15 минути след планираното време за вземане за всички останали местоположения.

Извън тези предложени времена на изчакване, допълнителното изчакване ще бъде фактурирано в размер на (40 EUR/30 мин./ван – 30 EUR/30 мин./седан) € с включено ДДС за минута закъснение, и това от първата минута на чакане .

6.4. Шофьорът ще кара Клиента по най-подходящия маршрут през деня, освен ако не е посочено друго от Клиента, в който случай може да се наложат допълнителни такси.

 

 

7. ВРЕМЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

7.1. Прогнозите за времето за пътуване, предоставени от PRESTIGE DRIVER на Клиента по време на Поръчката/резервацията се предават само за информационни цели.

Тези времена за пътуване се изчисляват въз основа на стандартни прогнози за време и не са договорни, така че не могат да бъдат открити претенции и оплаквания на Клиента срещу PRESTIGE DRIVER и в никакъв случай не може да ангажира отговорността на последния.

7.2. В случай на пътуване от особено значение за Клиента и/или подлежащо на времеви ограничения, отговорност на Клиента е да вземе предпазен марж по отношение на достатъчно време за преодоляване на всяко затруднение, свързано с трафик или друг инцидент.
PRESTIGE DRIVER препоръчва по-специално Клиентът да предостави допълнителен марж от 45 минути в случай на пътуване до гари и 1 час в случай на пътуване до летища при нормални условия на движение.

PRESTIGE DRIVER по никакъв начин не може да бъде държан отговорен за каквото и да е забавяне, причинено от грешка / невнимание / небрежност на Клиента, по-специално в случай на лошо време, използвано от последния, за да стигне до местоназначението си или в случай на забавяне по време на неговата поддръжка от PRESTIGE DRIVER.

 

 

8. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

8.1. Клиентът се задължава, под заплаха от съдебно производство, да третира Шофьорите и персонала на PRESTIGE DRIVER с уважение и да не участва в незаконно, заплашително, тормозещо или обидно поведение или дейност по време на състезанието.

8.2. Клиентът се задължава да не поврежда автомобилите на PRESTIGE DRIVER и/или неговите драйвери.

В случай на повреда на оборудването или превозното средство по вина на Клиента, PRESTIGE DRIVER ще му префактурира разходите за ремонт на автомобила или смяна на оборудването, както и продължителността на мобилизацията на повредения автомобил.

8.3. Пътниците (възрастни и деца) са длъжни да поставят предпазните си колани. Ако на клиентите и/или техните спътници бъде наложена глоба от полицията при липса на поставяне на предпазен колан, клиентът ще поеме пълното плащане, включително разходите и увеличенията, които тази глоба вероятно ще генерира в случай на забавено плащане.

8.4. От съображения за безопасност е забранено пушенето и транспортирането на незаконни, запалими, експлозивни, корозивни или токсични вещества на борда на превозни средства. PRESTIGE DRIVER и/или неговите драйвери. Неспазването на тази разпоредба носи отговорност за Клиента и неговите спътници, PRESTIGE DRIVER като си запазва правото да предприеме действия срещу тях пред компетентните съдилища.

8.5. Багажът на клиента трябва да бъде поставен в багажника на автомобила. Багажът остава изключителна отговорност на клиента. Не може да се поверява багаж на водача. Шофьорът може да откаже багаж, чието тегло или размери са прекомерни, както и такива, които счита, че вредят на безопасността на транспорта.

8.6. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да откаже да поеме отговорността на Клиента и/или неговите спътници, заподозрени, че са под въздействието на алкохол или наркотици и/или чието поведение представлява заплаха за безопасността на Шофьора, превозното средство или други пътници в превозното средство .

8.7. PRESTIGE DRIVER също си запазва правото да прекрати всяко състезание поради неразумно или неподходящо поведение от страна на Клиента и/или някой от неговите спътници.

8.8. Ако Клиентът е повредил автомобила PRESTIGE DRIVER и/или неговия драйвер, изискващи специално почистване, PRESTIGE DRIVER си запазва правото да фактурира на Клиента разходите за това почистване.

 

 

9. ЖАЛБИ – АНУЛИРАНЕ

9.1. Клиентът трябва да се обади PRESTIGE DRIVER, незабавно и най-късно в рамките на 2 дни след завършеното състезание, за всякакви претенции, свързани с мисията на водача, предоставянето на услуги, всякакви закъснения, причинени от водача... Ако не спази този краен срок, на клиента ще бъде забранено да (i) иск за нарушение от страна на PRESTIGE DRIVER и следователно (ii) да спре задължението си да плати или да поиска възстановяване.

9.2. В случай на анулиране или искане за възстановяване от страна на Клиента на неговата Поръчка въз основа на неоснователни обосновки и/или основателно оспорена от PRESTIGE DRIVER, последният ще бъде задължен, в полза на PRESTIGE DRIVER, административни разходи, възникнали при нейното анулиране или нейното искане за възстановяване до 50% от сумата на Поръчката с минимум €25,00.

9.3. Всяко анулиране автоматично води до възприемане от страна на клиента PRESTIGE DRIVER , 5% от цената на състезанието.

9.4. Подаването на рекламация по никакъв начин не освобождава Клиента от задълженията му за плащане.

 

 

10. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ – ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Като част от своята дейност, PRESTIGE DRIVER обработва личните данни на Клиента (като идентификационни данни, данни за използването, което Клиентът прави на уебсайта, Приложението и Услугите на PRESTIGE DRIVER, данни за клиентски трафик, данни за фактуриране и плащане и технически данни), в съответствие със закона от 8 декември 1992 г. относно защитата на поверителността и Общите разпоредби за защита на данните (RGPD) 2016/679 от 27 април 2016 г. Всички лични данните, предоставени от Клиента, ще бъдат третирани при най-строга конфиденциалност от PRESTIGE DRIVER.

10.2. PRESTIGE DRIVER обработва само личните данни, които Клиентът доброволно му е поверил в рамките на своите договорни отношения. Съобщаването на поверителни данни от страна на Клиента, които го засягат или които Клиентът счита за такива, се извършва на негова отговорност. Клиентът дава своето пълномощно на PRESTIGE DRIVER да записва своите лични данни по време на срока на договора, по-специално за:

a. управлението и административното проследяване на Клиентите (фактуриране, комуникации, спорове и др.);
b. изпълнение на Поръчката;
c. извършване на информационни или промоционални операции относно Услугите, предлагани от PRESTIGE DRIVER, по пощата, SMS или имейл;
d. създаване на потребителски профили за маркетингови цели въз основа на използването от страна на Клиента на уебсайта, приложението и услугите на PRESTIGE DRIVER ;
e. борбата с измамите и престъпленията срещу PRESTIGE DRIVER, неговите служители, партньори, клиенти или доставчици;
f. контрол на качеството на услугите;
g. пазарни проучвания;
h. провеждане на информационни или промоционални кампании за Услугите PRESTIGE DRIVER.

10.3. В съответствие с изискванията на GDPR, PRESTIGE DRIVER с настоящото уведомява, че Клиентът има право на достъп, изтриване, коригиране, ограничаване, противопоставяне и преносимост на своите данни. Ако Клиентът реши да се възползва от това право, той може да изпрати e-mail на следния адрес за контакт: [имейл защитен] Клиентът може също да уведоми PRESTIGE DRIVER, чрез този адрес, желанието си да не получава търговска информация относно Услугите на PRESTIGE DRIVER.

10.4. Данните на Клиента се съхраняват максимум десет (10) години от прекратяване на договорните отношения между Страните. Други периоди на съхранение се прилагат за определени категории данни, като данни за трафика, които се съхраняват само за период от дванадесет (12) месеца.

10.5. Идентификационните данни и потребителските профили могат да се споделят с филиали на PRESTIGE DRIVER и са достъпни за трети страни, които работят от името и/или за сметка на PRESTIGE DRIVER. Във всеки случай техният достъп е ограничен до данните, които са им необходими за изпълнение на договора им PRESTIGE DRIVER. Данните на Клиента могат да бъдат съобщавани и на компетентните органи в предвидените от закона случаи.

10.6. Клиентът е информиран, че всички извършени (приети или набрани) телефонни разговори между страните могат да бъдат записвани/слушани:

a. за да послужи като доказателство при възникнал спор/жалба от страна на Клиента;
b. за целите на контрола на качеството;
c. с цел обучение и надзор на персонала на PRESTIGE DRIVER.

Клиентът приема тези записи и дава своето съгласие за тях, като има възможност да се противопостави на тези записи и прослушване по време на всеки телефонен разговор, като уведоми предварително PRESTIGE DRIVER на това намерение.

10.7. Клиентът се задължава да не използва или разкрива на трети лица поверителна информация, както и технически или търговски тайни, свързани с дейността и Услугите на PRESTIGE DRIVER и да предприеме всички възможни мерки за адекватна защита на споменатата поверителна информация срещу всеки достъп, който не е изрично разрешен от PRESTIGE DRIVER.

 

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Всички елементи на уебсайта и приложението (графики, изображения, текстове, лога, бази данни, програми), включително техните аксесоари, са пълна собственост на PRESTIGE DRIVER.

11.2. Клиентът се задължава, освен с изричното и изрично разрешение от PRESTIGE DRIVER, копиране, изцяло или частично, по какъвто и да е начин или на какъвто и да е носител, свойствата на PRESTIGE DRIVER, нито да ги адаптирате, превеждате, продавате, отдавате под наем, заемате, разкривате пред обществеността, нито създавате произведения, извлечени от гореспоменатите елементи и по-общо да извършвате действия в нарушение на авторските права на PRESTIGE DRIVER защитена от закона от 6 юни 1994 г. за авторското право и сродните му права.

11.3. Клиентът се уведомява, че всяко преразпределение, възпроизвеждане или пълна или частична комерсиализация под каквато и да е форма е строго забранено под наказателна отговорност за съдебно производство.

 

 

12. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА

12.1. PRESTIGE DRIVER си запазва правото да променя Общите условия за ползване на своите услуги, като публикува нова версия на същите на своя уебсайт и/или своето приложение

12.2. Приложимите Общи условия са тези, които са в сила към датата на използване на услугата.

 

 

13. СПОРОВЕ

13.1. PRESTIGE DRIVER се ангажира, доколкото е възможно, да разреши проблемите, за които е информиран и които може да отстрани. Ако Клиентът не е доволен от отговора или предложеното решение, той може да се свърже с административния отдел на PRESTIGE DRIVER. Само писмени оплаквания изпращани на адрес за контакт на PRESTIGE DRIVER се вземат под внимание. В противен случай не може да се търси отговорност за това, че не е действал по него.

13.2. Тези Общи условия се уреждат от белгийското законодателство.

13.3. Всеки спор, свързан с тези Общи условия, включително тяхното съществуване, тяхното сключване, тяхната валидност, тяхното тълкуване или тяхното изпълнение, ще бъде от изключителната компетентност на френскоговорящите съдилища в Брюксел, които ще имат изключителната юрисдикция да ги разглеждат.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ :

 • Резервациите трябва да бъдат направени поне 06 часа преди необходимото време за вземане.
 • Можете да промените, модифицирате или анулирате резервацията си по всяко време до двадесет и четири часа преди началния час на пътуването.
 • Ако имате нужда от спешна или спешна услуга, моля, обадете ни се. Ще се опитаме да ви помогнем, но не можем да гарантираме, че водачът и превозното средство ще бъдат на разположение в кратки срокове.
 • Дете, независимо от възрастта, се брои за пътник.
 • Ако трябва да транспортирате инвалидна количка, моля, посочете това при резервацията.
 • Вашите законови права не са засегнати от тези условия.
 • Този сайт се управлява от Prestige Driver Термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за Prestige Driver

Този документ определя условията за използване на нашите транспортни услуги и свързаните с тях услуги, уебсайта prestigedriver.be („уеб сайт“), всяко приложение Prestige Driver („Приложение“), които заедно ще бъдат наричани по-нататък „Услуги“. Терминът „вие“, „ваш“ или „Клиент“ се отнася до всеки потребител на нашите Услуги като пътник, клиент, посетител, гост, потребител, регистриран потребител или притежател на акаунт.

Използвайки нашите Услуги, вие признавате и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия.

Вашите законови права не са засегнати от тези условия.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Вашата отговорност е да се уверите, че предоставените ви услуги отговарят на вашите лични нужди.

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), трябва да ни дадете разрешение да се свържем с вас. Вашето упълномощаване ще се счита за дадено, ако доброволно ни предоставите информацията за контакт (телефонен номер, имейл адрес и др.), Необходима за отговор на вашето искане или за потвърждение или предоставяне на заявените услуги.

Гарантирате, че цялата информация, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна и че предоставянето на такава информация за нас няма да наруши поверителността на което и да е друго лице.

Вашата отговорност е да защитите поверителността на всяко потребителско име и парола, които използвате за достъп до нашите услуги.

Когато използвате нашите услуги, вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби и гарантирате, че няма да използвате нашите услуги за измамни или незаконни цели.

Ще се въздържите да правите каквото и да е, за което основателно смятаме, че има лоша репутация или може да навреди на нашата репутация.

РЕЗЕРВАЦИИ

Резервациите трябва да бъдат направени най-малко шест часа преди необходимото време за вземане.

Ако имате нужда от спешна или спешна услуга, моля, обадете ни се. Ще се опитаме да ви помогнем, но не можем да гарантираме, че водачът и превозното средство ще бъдат на разположение в кратки срокове.

Вашата резервация ще се третира като „заявка за резервация“, докато не получите потвърждение за резервация от нас.

Можете да промените или промените вашата резервация по всяко време до двадесет и четири часа преди началото на пътуването. Просто се свържете с нас по имейл, телефон или чрез формата за контакт на сайта. Можете също така да влезете и да използвате частния си акаунт.

Трябва да предвидите достатъчно време, когато резервирате превозното си средство, за да предвидите часовете за регистрация, изисквани, например, от вашата авиокомпания. Prestige Driver няма да носи отговорност за каквито и да е закъснения, причинени от това, че не сте осигурили достатъчно време за достигане на вашата дестинация или ако пътниците не са готови да бъдат взети в резервирания час.

Трябва да резервирате размер на превозното средство, подходящ за броя на пътниците и багажа. Не можем да гарантираме, че ще пренасяме прекомерни количества багаж извън това, за което е предназначено автомобилът. Целият багаж се транспортира изцяло на ваш риск.

Моля, имайте предвид, че едно дете, независимо от възрастта, се брои за пътник.

Моля, проверете внимателно потвърждението на резервацията си и незабавно ни уведомете за грешки. Ние не носим отговорност за причинени закъснения или разходи, произтичащи от това, че не сте ни предоставили точна информация.

Имаме право да приемем, че всеки, който цитира правилния номер на акаунта и името на клиента, има правото да направи резервация от името на клиента.

Ако трябва да транспортирате инвалидна количка, моля, посочете това при резервацията.

Водачът ще пътува по най-подходящия маршрут през деня, освен ако клиентът не е посочил друго, в този случай може да се наложат допълнителни такси. Освен ако не е посочено друго по време на резервацията, ние може да не сме в състояние автоматично да приемем допълнителни пикапи или прекачвания, въпреки че се полагат всички усилия за спазване на тези изисквания. Ако нашият шофьор бъде помолен да изчака в началото или по време на пътуване, ние си запазваме правото да таксуваме времето за изчакване по настоящата ни стандартна тарифа.

Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че превозното средство (и) ще пристигне в желаното време и място. Ние обаче не можем да поемем отговорност за закъснения, причинени от обстоятелства извън нашия контрол, като механични повреди, задръствания, пътнотранспортни произшествия или екстремни метеорологични условия. Също така не поемаме отговорност за каквато и да е последваща загуба.

Вие се съгласявате да се отнасяте към нашите шофьори и персонал или шофьори, представени ви от Prestige Driver с уважение и да не повреждат техните превозни средства или да участват в каквото и да е незаконно, заплашително, тормозещо или злоупотребяващо поведение или дейност, докато използват техните превозни средства или някоя от нашите Услуги.

Prestige Driver може по свое усмотрение, без отговорност и без да посочва причини, да откаже Услугите на когото и да било по каквато и да е причина и по всяко време. Ние също така си запазваме правото да откажем достъп до нашите превозни средства на всеки, заподозрян, че е под въздействието на алкохол или наркотици и/или чието поведение представлява заплаха за безопасността на водача, превозното средство или други пътници в превозното средство. Освен това си запазваме правото да прекратим всяко пътуване поради неразумно или неподходящо поведение на пътника. Ако се изисква специално почистване на превозно средство, тъй като е било оставено в неразумно състояние от пътник/клиент, ние си запазваме правото да таксуваме разходите за почистване на клиента.

Запазваме си правото да заменим всяко превозно средство или шофьор / шофьор. Ако това се наложи, без задължение, ние ще Ви уведомим предварително.

ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА

Законът на Обединеното кралство гласи, че такситата или лицензираните частни коли под наем не са освободени от законодателството, свързано с деца, пътуващи в бебешка/детска седалка. От съображения за здраве и безопасност, Prestige Driver изисква всички клиенти да ни уведомяват за пътуващи деца или бебета.

Ако имате нужда от детска седалка за пътуването си, родителите / настойниците на детето ще отговорят за осигуряването на такава, монтирането на седалката в превозното средство и обезопасяването на детето.

Ако резервирате обратно пътуване и имате собствена детска седалка, шофьорът, който прави вашата резервация, ще съхрани вашето детско столче за обратното пътуване, моля, имайте предвид, че инсталирането на детската седалка трябва да бъде извършено от вас.

АНУЛАЦИИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Ако трябва да анулирате резервацията си, моля свържете се с нас възможно най-скоро.

Имате право да анулирате резервацията си до двадесет и четири часа преди началото на пътуването, без да посочвате каквато и да е причина. Просто трябва да ни уведомите предварително по имейл, телефон или чрез формата за контакт на уебсайта. Можете също така да влезете и да използвате частния си акаунт.

Ако сте платили предварително, ние ще възстановим плащането ви в рамките на 10 дни.

Ако резервация бъде отменена в рамките на XNUMX часа от заявеното време за вземане, ние си запазваме правото да таксуваме напълно за пътуването. Ако обаче мястото за вземане на автомобила изисква колата да бъде изпратена повече от двадесет и четири часа преди времето за вземане, ние също си запазваме правото да таксуваме напълно за пътуването.

Нашата политика за анулиране на резервации гласи, че ще резервираме наличност на превозно средство за вас и след това ще откажем всички други резервации за това превозно средство по време и датата на резервираното ви пътуване.

ПЛАЩАНЕ И ТАКСИ

Освен ако не е посочено друго, всички цени включват всички възможни данъци върху продажбите или добавената стойност.

Вие се съгласявате да извършите пълно плащане за всяко пътуване, което предприемате и / или във връзка с използването на някоя от нашите услуги, за които преди това сте заявили или резервирали, а ние впоследствие потвърдихме и завършихме.

Prestige Driver може да промени офертата, ако има значителна промяна в първоначалния маршрут, например броя на пътниците или вида или размера на необходимото превозно средство.

Ако не се явите и не се свържете с нашия шофьор в резервираното време и определената точка за вземане, ние си запазваме правото да таксуваме напълно за пътуването.

Ние си запазваме правото да таксуваме изцяло и да не изплащаме никакви възстановявания, ако след пристигането на нашето превозно средство се окаже, че резервацията е направена за грешна дата, час, местоположение и / или друга невярна или подвеждаща информация, или ако има такава причина пътникът да напусне пункта за събиране, без да ни уведоми.

ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗНО

Това споразумение ще се тълкува в съответствие с белгийското законодателство и вие и Prestige Driver всеки се съгласява да се подчинява на изключителната юрисдикция на белгийските съдилища за всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с това Споразумение.

Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитите изцяло срещу всеки иск или съдебно производство, предявено срещу нас от което и да е друго лице в резултат на вашето нарушение на тези условия.

В съответствие с белгийското законодателство пушенето е забранено в нашите превозни средства.

Prestige Driver си запазва правото да променя тези правила и условия и/или цени по всяко време. Всички съществуващи резервации ще останат на курса, посочен в момента на резервацията.