Terma & Syarat

1. UMUM - DEFINISI

1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, istilah:

 • "Pelanggan" bermaksud mana-mana orang asli atau sah yang telah melanggan kontrak/membuat Pesanan dengan PRESTIGE DRIVER melalui aplikasi "PRESTIGE DRIVER RARTNER" dan/atau laman web https://www.prestigedriver.be dan/atau melalui e-mel ([e-mel dilindungi]) dan/atau melalui telefon (+32.491.891.089);
 • "Perkhidmatan" menandakan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh PRESTIGE DRIVER;
 • "Laman Web" merujuk kepada tapak https://www.prestigedriver.be yang mana perkhidmatan PRESTIGE DRIVER tersedia dan boleh diakses oleh Pelanggan;
 • “Aplikasi” bermaksud aplikasi mudah alih PRESTIGE DRIVER RAKAN KONGSI kepunyaan PRESTIGE DRIVER. Aplikasi ini berfungsi di bawah sistem pengendalian iOS dan Android dan boleh dimuat turun secara percuma oleh Pelanggan pada Telefon Pintar dan tablet. Ia membenarkan Pelanggan Aplikasi untuk dihubungi dengan Pemandu bagi tujuan menempah perkhidmatan pengangkutan penumpang persendirian;
 • "Pesanan" bermaksud pembelian dan tempahan Perlumbaan oleh Pelanggan melalui Aplikasi dan/atau Laman Web dan/atau melalui E-mel dan/atau melalui Telefon;
 • “Kursus” merujuk kepada perkhidmatan pengangkutan yang diminta oleh Pelanggan dan dijalankan oleh PRESTIGE DRIVER dan/atau Pemandunya, melalui penggunaan Aplikasi atau Laman Web. Perlumbaan sentiasa dijalankan oleh Pemandu;
 • "Pemandu" menetapkan pemandu PRESTIGE DRIVER dan/atau penyedia perkhidmatan yang PRESTIGE DRIVER telah membuat perjanjian - secara langsung atau tidak langsung atau melalui anak syarikatnya - kontrak perkongsian. Pemandu memiliki lesen memandu, sijil kecekapan profesional sebagai pemandu Teksi, kad profesional yang sah dan pemandu kenderaan yang dilengkapi mengikut peraturan yang berkuat kuasa, menjalankan perkhidmatan pengangkutan penumpang, untuk akaun mereka sendiri dan di bawah tanggungjawabnya sendiri , semasa waktu bekerjanya;
 • “Pihak-Pihak” merujuk kepada Klien dan PEMANDU PRESTIG bersama-sama;

1.2. Syarat Am ini mengawal semua hubungan antara PEMANDU PRESTIGE dan Pelanggan. Mereka adalah sebahagian daripada kontrak antara Pihak dan terpakai kepada semua tindakan undang-undang yang berkaitan dengannya.

1.3. Penyingkiran daripada Syarat Am ini hanya boleh dibuat melalui perjanjian khas yang ditandatangani oleh wakil sah PRESTIGE DRIVER. Hakikat bahawa perjanjian tertentu mengurangkan salah satu daripada peruntukan Syarat Am ini tidak mengecualikan pemakaian klausa lain. Hakikat bahawa PRESTIGE DRIVER tidak melaksanakan satu atau klausa lain yang ditetapkan memihak kepadanya dalam Syarat Am ini, tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian di pihaknya untuk memanfaatkannya.

1.4. Sebarang pesanan yang dibuat dengan PEMANDU PRESTIGE oleh Pelanggan membayangkan penerimaan penuh dan tanpa syarat terhadap Syarat Am ini, tanpa sebarang sekatan atau tempahan. Pelanggan tidak boleh, dalam apa jua keadaan, mengambil kesempatan daripada syarat amnya sendiri yang telah ditandatanganinya dengan pihak ketiga, yang mana PRESTIGE DRIVER tidak akan menjadi pihak dan ia tidak akan bersetuju dengan nyata.

1.5. Jika Pelanggan membuat pesanan dengan PRESTIGE DRIVER dengan memberikan maklumat yang salah, PRESTIGE DRIVER kekal bebas untuk memilih sama ada ia menerima atau tidak untuk menukar pesanan dengan pesanan baharu, dalam hal ini ia boleh menuntut bayaran daripada Pelanggan untuk jumlah tambahan € 70,00 sebagai kos pentadbiran.

 

2. PERKHIDMATAN PENERANGAN

PRESTIGE DRIVER menyediakan Pelanggannya dengan pelbagai perkhidmatan penyewaan kereta yang dipandu pemandu untuk pemindahan nasional dan antarabangsa.

PRESTIGE DRIVER menawarkan Perkhidmatan Pelanggannya seperti:

 • penyediaan platform tempahan melalui Laman Webnya, Aplikasinya, alamat E-melnya dan nombor Telefonnya;
 • sokongan dan pemindahan pantas dari dan ke lebih daripada seratus bandar dan lapangan terbang di Belgium (lapangan terbang Brussels, Antwerp, Charleroi dan Liège), Belanda, Jerman, Perancis;
 • Perkhidmatan pintu ke pintu 24/24;
 • penghantaran;
 • Pemindahan VIP;
 • pemindahan kumpulan;
 • penyediaan pengangkutan ulang-alik dengan pemandu untuk tujuan pelancong dan profesional.

Semua Perkhidmatan PRESTIGE DRIVER tersedia dan boleh diakses di Laman Web dan Aplikasi.

Penggunaan Perkhidmatan memerlukan perkakasan dan akses Internet yang serasi.

 

3. PENUTUP KONTRAK

3.1. Kontrak itu dibentuk secara sah antara Pihak apabila Pesanan disahkan oleh Pelanggan.

3.2. Pihak-pihak secara nyata mengakui bahawa Pesanan yang disahkan melalui panggilan telefon dan/atau mesej elektronik mempunyai nilai undang-undang yang sama seperti Pesanan yang dibuat melalui Laman Web dan/atau Aplikasi.

3.3. Pelanggan memperakui bahawa semua maklumat yang dia berikan kepada PRESTIGE DRIVER adalah ikhlas, benar, tepat dan lengkap dan bahawa komunikasi maklumat ini tidak akan mungkin melanggar privasi mana-mana orang lain.

3.4. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan sepenuhnya untuk melindungi kerahsiaan mana-mana nama pengguna dan kata laluan yang diperlukan untuk digunakan untuk mengakses Perkhidmatan.

3.5. Apabila menggunakan Perkhidmatan, Pelanggan bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa dan (i) mengaku janji, di bawah penalti pendakwaan jenayah, untuk tidak menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan penipuan. atau menyalahi undang-undang, (ii) mengelak daripada sebarang pendekatan yang boleh memudaratkan reputasi PEMANDU PRESTIGE.

3.6. PRESTIGE DRIVER berhak untuk tidak menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan, khususnya dalam kes berikut:

a. ketidakpatuhan (lisan atau bukan lisan), oleh Pelanggan, dengan kewajipannya;
b. kelakuan tidak wajar Pelanggan dan/atau rakannya di dalam dan di luar kenderaan PRESTIGE DRIVER;
c. sekiranya berlaku tidak membayar, bayaran sebahagian (SumUp) atau sekiranya berlaku pembayaran lewat Perlumbaan oleh Pelanggan.

PEMANDU PRESTIG boleh, jika perlu, meminta perkhidmatan pesanan jika Pelanggan tidak menghormati komitmen pembayarannya kepada Pemandu.

 

4. TEMPAHAN – PEMBATALAN

4.1. Tempahan boleh dibuat 24 jam sehari, 24 hari seminggu melalui:

 • laman web ;
 • App;
 • panggilan telefon ke nombor berikut: 0032491891089
 • mesej telefon ke nombor berikut: 0032491891089

4.2. Tempahan mesti dibuat sekurang-kurangnya enam jam sebelum waktu pengambilan yang diperlukan.

4.3. Pesanan dari lapangan terbang

Apabila membuat Pesanan ini, Pelanggan mesti menyatakan nama sebenar lapangan terbang, tarikh Perlumbaan, serta nombor penerbangannya. Masa pendaratan yang dijadualkan serta terminal ketibaan, yang mungkin diubah suai oleh keadaan penerbangan dan pihak berkuasa lapangan terbang, juga mesti dimaklumkan kepada PEMANDU PRESTIGE.
PEMANDU PRESTIGE tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya terdapat maklumat yang salah ditunjukkan oleh Pelanggan (nombor penerbangan tidak lengkap, ralat tarikh, dsb.), mahupun sekiranya terdapat maklumat yang salah berkaitan dengan penerbangan rujukan untuk Perlumbaan, yang dihantar oleh perkhidmatan maklumat lapangan terbang berkenaan. Dalam kes sedemikian, Pelanggan tidak boleh menuntut sebarang bayaran balik daripada PRESTIGE DRIVER.

4.4. Pesan awal

Pelanggan boleh memesan kenderaan daripada PRESTIGE DRIVER sebelum tarikh dan masa berlepas Perlumbaan yang dirancang.

Pelanggan akan menunjukkan, dalam kes ini, tarikh, masa, tempat berlepas, mana-mana peringkat pertengahan, destinasi akhir, serta sebarang kekhususan lain Perlumbaan (masa menunggu yang dijadualkan, petunjuk tambahan untuk tempat pelantikan, nombor penumpang yang akan menemaninya, dsb.).

Bergantung pada bilangan Pesanan yang telah direkodkan pada tarikh dan masa yang dipilih, PRESTIGE DRIVER berhak untuk menolak pesanan tambahan yang dibuat terlebih dahulu, yang hanya boleh dianggap sah dalam mana-mana kes:

 • pengesahan Perlumbaan oleh PEMANDU PRESTIGE;
 • pembayaran, oleh Pelanggan, Perlumbaan berkenaan.

4.5. Pesanan Segera/Segera/Tergesa-gesa

Sekiranya berlaku Pesanan untuk Perlumbaan serta-merta/segera/segera, Pelanggan akan menunjukkan tarikh, masa, tempat berlepas, mana-mana peringkat pertengahan, destinasi akhir, serta sebarang butiran lain Perlumbaan (masa menunggu yang dijadualkan , petunjuk tambahan untuk tempat pertemuan, bilangan penumpang yang akan menemaninya, dsb.).

Setelah menerima Pesanan, PRESTIGE DRIVER akan mengesahkan Pesanan kepada Pelanggan mengikut ketersediaan Pemandunya dengan menghantar anggaran kepadanya:

 • masa menunggu untuk ketibaan kenderaan di titik permulaan yang ditunjukkan;
 • kos perjalanan Dipesan.

PEMANDU PRESTIGE tidak dapat menjamin Pelanggan sama ada ketersediaan Pemandu atau kenderaan.

PRESTIGE DRIVER juga berhak untuk menolak Pesanan segera, serta-merta, segera, yang tidak boleh, dalam apa jua keadaan, dianggap sah melainkan:

 • pengesahan Perlumbaan oleh PEMANDU PRESTIGE;
 • pembayaran, oleh Pelanggan, Perlumbaan berkenaan.

Jika Perlumbaan serta-merta/segera/segera disahkan oleh PEMANDU PRESTIGE, pembatalannya oleh Pelanggan akan dikenakan kos 100% daripada harga yang dimasukkan untuk Perlumbaan ini.

Perjalanan serta-merta/segera/terdesak mesti dibayar terlebih dahulu oleh Pelanggan.

4.6. Semua tempahan akan dianggap sebagai "permintaan tempahan" sehingga Pelanggan menerima pengesahan tempahan daripada PRESTIGE DRIVER dalam bentuk yang baik dan wajar.
Pelanggan dikehendaki menyemak dengan teliti pengesahan tempahannya dan memaklumkan PRESTIGE DRIVER dengan segera tentang sebarang kesilapan.

4.7. Selain daripada Pesanan segera, Pelanggan boleh membuat perubahan pada tempahannya pada bila-bila masa, sehingga maksimum dua puluh empat jam sebelum masa mula Perlumbaan. Pelanggan boleh menghantar permintaannya untuk pengubahsuaian kepada PRESTIGE DRIVER sama ada:

 • melalui e-mel ke alamat berikut: [e-mel dilindungi];
 • melalui mesej telefon pada nombor berikut: 0032491891089;
 • dengan menggunakan borang hubungan di Laman Web;
 • melalui ruang peribadi (akaun pengguna) Aplikasinya.

4.8. Sebarang pembatalan tempahan yang dibuat:

 • 24 jam sebelum Perlumbaan adalah percuma;
 • kurang daripada 24 jam sebelum Perlumbaan akan di invois pada 100% daripada harga anggaran untuk Perlumbaan yang Dipesan.

4.9. Sekiranya PRESTIGE DRIVER tidak dapat memenuhi Pesanan yang dirancang dan disahkan, jumlah yang dibayar akan dibayar balik sepenuhnya kepada Pelanggan, tanpa rekursa dan tanpa pampasan untuk sebarang kerosakan yang dialami.

Jika kes force majeure atau kejadian luar, di luar kawalan PRESTIGE DRIVER, berlaku semasa melaksanakan misinya, PRESTIGE DRIVER tidak boleh bertanggungjawab sekiranya perkhidmatan ini tidak dilaksanakan atau ditangguhkan. Dianggap sedemikian, sebarang kejadian luaran yang tidak dapat diramalkan (keadaan trafik yang rumit, semua jenis mogok, keadaan cuaca, kemalangan, penyelewengan, pelbagai peristiwa) seperti yang dinilai oleh undang-undang kes Belgium.

4.10. Pelanggan mesti, dalam rangka kerja tempahan yang ingin dibuatnya, mengambil kira sebarang faktor yang berkemungkinan memberi kesan ke atas masa Perlumbaan (contohnya, masa daftar masuk / kawalan yang diperlukan oleh syarikat penerbangannya) . PEMANDU PRESTIG sama sekali tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan yang disebabkan oleh kesalahan / ketidakpedulian / kecuaian Pelanggan, khususnya sekiranya berlaku masa yang tidak baik yang dikendalikan oleh pihak kedua untuk sampai ke destinasinya atau sekiranya berlaku kelewatan semasa sokongannya. oleh PRESTIGE DRIVER.

4.11. Terpulang kepada Pelanggan untuk menentukan, pada masa tempahan, dan tidak lewat daripada 24 jam sebelum Perlumbaan, jika:

 • dia (atau salah seorang sahabatnya) mesti diangkut dengan kerusi roda;
 • kerusi kereta kanak-kanak diperlukan untuk Perlumbaan.

Tempat duduk kereta kanak-kanak akan diinvois kepada Pelanggan untuk jumlah €5,00 dan hanya boleh didapati/diminta untuk Perlumbaan dalam "van" dan bukan kenderaan "sedan".

Pelanggan bagaimanapun diberi kuasa, oleh PEMANDU PRESTIGE, untuk menggunakan tempat duduk kereta peribadinya (jika ada) secara percuma, walaupun sekiranya berlaku Perlumbaan dalam kenderaan "sedan".

4.12. Pelanggan dikehendaki menempah saiz kenderaan yang sesuai dengan bilangan penumpang dan bagasi. PEMANDU PRESTIGE tidak dapat menjamin Pelanggan mengangkut kuantiti penumpang/bagasi yang berlebihan melebihi kapasiti kenderaannya. Semua bagasi diangkut sepenuhnya dan secara eksklusif atas risiko Pelanggan.

Jika ternyata bagasi tidak memenuhi saiz standard, sehingga tidak muat di dalam kenderaan, Pemandu tidak boleh dipaksa mengangkutnya. Dalam kes ini, dia berhak untuk menolak Perlumbaan, dan ini, tanpa sebarang permintaan untuk pembayaran balik dituntut oleh Pelanggan.

Mana-mana kanak-kanak, tanpa mengira umur, dianggap sebagai penumpang.

Dilarang sama sekali untuk mengambil / meletakkan anak / bayi pada anda. Tempat duduk kereta yang sesuai untuk umur kanak-kanak/bayi mesti disediakan untuk Perlumbaan.

4.13. PEMANDU PRESTIGE berhak untuk menganggap bahawa sesiapa yang memberikan nombor akaun dan nama Pelanggan yang betul mempunyai kuasa untuk membuat tempahan bagi pihak Pelanggan tersebut.

 

 

5. PEMBAYARAN – HARGA

5.1. Harga Perkhidmatan ditetapkan mengikut jumlah yang disenaraikan di Laman Web dan Aplikasi.

5.1. Semua harga dan tarif dinyatakan dalam euro (€) dan termasuk, melainkan dinyatakan sebaliknya, cukai nilai tambah (VAT).

5.2. Pembayaran untuk Perkhidmatan yang ditawarkan oleh PRESTIGE DRIVER dibuat dengan pembayaran elektronik yang selamat (melalui kad bank/aplikasi pembayaran elektronik seperti PAYCONIQ, APPLE PAY, PAYPAL, STRIPE, SUMUP, dll.) melalui sistem yang dibangunkan oleh PRESTIGE DRIVER pada Laman web dan Aplikasinya, yang membenarkan transaksi selamat, dengan sistem penyulitan, mengikut piawaian keselamatan perbankan yang berkuat kuasa.

Pelanggan juga boleh membuat bayaran tunai terus kepada Pemandu PRESTIGE, dengan syarat bayaran ini sepadan, dengan sen terdekat, dengan jumlah Perlumbaan.

5.3. Pelanggan mengaku janji untuk membuat pembayaran penuh Harga yang ditetapkan untuk mana-mana Pesanan/Kursus yang telah disahkan/dijalankan oleh PEMANDU PRESTIGE.

5.4. PEMANDU PRESTIGE boleh mengubah suai Harganya sekiranya berlaku pengubahsuaian yang ketara, contohnya:

 • laluan asal;
 • bilangan penumpang;
 • jenis/saiz kenderaan yang diperlukan;
 • masa menunggu.

PEMANDU PRESTIGE bagaimanapun mempunyai hak untuk mengubah suai harganya pada bila-bila masa, walaupun selepas pengesahan Perlumbaan, dan ini, sekiranya berlaku perubahan ketara dalam harga bahan api (petrol, diesel, LPG, dll.) dan mana-mana komponen lain yang mempengaruhi harga kosnya.

PRESTIGE DRIVER juga berhak untuk mengubah suai, pada bila-bila masa, harga Perkhidmatan berkalanya apabila Perkhidmatan ini berkaitan dengan satu atau lebih kontrak untuk tempoh yang tidak ditentukan.

5.5. Jika, atas permintaan atau dengan persetujuan Pelanggan, PRESTIGE DRIVER telah menjalankan Perlumbaan, melarikan diri daripada kandungan atau skop Pesanan yang disahkan, Pelanggan akan membayar harga mengikut harga biasa PRESTIGE DRIVER, melainkan tetap harga telah dipersetujui secara nyata antara Pihak.

5.6. Dengan menyampaikan butiran banknya, Pelanggan secara tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat menerima bahawa PRESTIGE DRIVER meneruskan transaksi yang selamat. Oleh itu, Pelanggan membenarkan PEMANDU PRESTIGE untuk mendebit akaunnya sebelum Perlumbaan yang disahkan.

5.7. Jika Pelanggan tidak muncul pada masa dan di tempat yang ditunjukkan dalam Pesanannya yang disahkan oleh PEMANDU PRESTIGE, dan tanpa memberitahunya terlebih dahulu mengikut kaedah yang dinyatakan di atas, PEMANDU PRESTIGE akan berhak untuk membuat invois, pada Pelanggan, Harga Perlumbaan penuh disahkan.

PRESTIGE DRIVER juga berhak untuk menginvois Pelanggan sepenuhnya untuk Harga Perlumbaan yang disahkan, dan tidak mengeluarkan sebarang bayaran balik, jika ternyata, selepas ketibaan Pemandunya, bahawa:

 • tempahan dibuat untuk tarikh yang salah;
 • tempahan dibuat dengan memasukkan maklumat yang salah dan/atau mengelirukan (seperti, khususnya, lokasi yang salah, nombor telefon yang salah, nama yang salah, dsb.;
 • Pelanggan tidak muncul di titik permulaan dan/atau meninggalkannya tanpa memberitahu PEMANDU PRESTIG mengikut kaedah yang dinyatakan di atas.

5.8. Sekiranya tidak dibayar, pembayaran separa atau sekiranya berlaku pembayaran lewat invois PRESTIGE DRIVER oleh Pelanggan pada tarikh tamat tempohnya, yuran akan dikenakan, mengikut haknya, ke atas semua baki tertunggak sehingga kadar faedah 10 % tanpa notis awal, dengan minimum €50,00.

5.9. Jika perjanjian pembayaran ansuran atau ansuran pembayaran telah diberikan kepada Pelanggan oleh PRESTIGE DRIVER, tetapi Pelanggan tidak menghormati pelan pembayaran ini, ia menjadi batal dan tidak sah, PRESTIGE DRIVER berhak untuk menuntut serta-merta daripada pembayaran Pelanggan untuk keseluruhan baki tertunggak, juga meningkat dengan kadar faedah 10% tanpa notis awal.

5.10. PEMANDU PRESTIGE boleh menggantung perkhidmatannya bagi pihak Pelanggan jika pihak kedua gagal memenuhi komitmen pembayarannya. Gangguan sedemikian tidak membebaskan Pelanggan daripada mematuhi kewajipannya.

 

 

6. DISOKONG

6.1. Pelanggan mesti melaporkan kepada Pemandu sebaik sahaja kenderaan tiba di tempat permulaan pada masa dan tarikh yang dipersetujui.

6.2. PEMANDU PRESTIGE berhak untuk menggantikan mana-mana kenderaan atau Pemandu jika perlu, tanpa kewajipan, untuk memaklumkan kepada Pelanggan terlebih dahulu.

6.3. Masa menunggu Pemandu tidak dicaj semasa:

 • jam pertama selepas waktu pengambilan lapangan terbang yang dijadualkan;
 • 15 minit pertama selepas masa pengambilan yang dijadualkan untuk semua lokasi lain.

Di luar masa menunggu yang ditawarkan ini, penantian tambahan akan diinvois pada jumlah (40 EUR/30 min/van – 30 EUR/30 min/sedan) € VAT termasuk setiap minit kelewatan, dan ini, dari minit pertama menunggu .

6.4. Pemandu akan memandu Pelanggan melalui laluan yang paling sesuai pada siang hari, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Pelanggan, di mana caj tambahan mungkin dikenakan.

 

 

7. MASA PERLUMBAAN

7.1. Anggaran masa perjalanan yang disampaikan oleh PRESTIGE DRIVER kepada Pelanggan semasa Pesanan/tempahan dihantar untuk tujuan maklumat sahaja.

Masa perjalanan ini dikira daripada anggaran masa standard, dan bukan kontrak, supaya mereka tidak menemui sebarang tuntutan dan aduan Pelanggan terhadap PRESTIGE DRIVER dan tidak boleh, dalam apa jua keadaan, bertanggungjawab ke atasnya.

7.2. Sekiranya berlaku perjalanan yang mempunyai kepentingan tertentu kepada Pelanggan dan/atau tertakluk kepada kekangan masa, adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk mengambil margin berjaga-jaga dari segi masa yang mencukupi untuk mengatasi sebarang kesulitan yang berkaitan dengan lalu lintas atau insiden lain.
PRESTIGE DRIVER mengesyorkan, khususnya, Pelanggan untuk membenarkan margin tambahan selama 45 minit sekiranya perjalanan ke stesen dan 1 jam sekiranya perjalanan ke lapangan terbang dalam keadaan trafik biasa.

PEMANDU PRESTIGE sama sekali tidak boleh bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan yang disebabkan oleh kesalahan / ketidakpedulian / kecuaian Pelanggan, khususnya sekiranya berlaku masa yang tidak baik yang dikendalikan oleh pihak kedua untuk sampai ke destinasinya atau sekiranya berlaku kelewatan semasa sokongannya. oleh PRESTIGE DRIVER.

 

 

8. TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

8.1. Pelanggan bersetuju, di bawah penalti prosiding undang-undang, untuk melayan Pemandu dan kakitangan PRESTIGE DRIVER dengan hormat dan tidak terlibat dalam tingkah laku atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, mengancam, mengganggu atau kesat semasa Perlumbaan.

8.2. Pelanggan berjanji untuk tidak merosakkan kenderaan PEMANDU PRESTIGE dan/atau Pemandunya.

Sekiranya berlaku kerosakan pada peralatan atau kenderaan yang boleh dikaitkan dengan Pelanggan, PEMANDU PRESTIGE akan invois semula kepadanya kos membaiki kenderaan atau menukar peralatan serta tempoh mobilisasi kenderaan yang rosak.

8.3. Penumpang (dewasa dan kanak-kanak) dikehendaki mengikat tali pinggang keledar. Jika denda diberikan kepada Pelanggan dan/atau rakan mereka oleh polis tanpa kehadiran tali pinggang keledar, Pelanggan akan menanggung bayaran penuh, termasuk kos dan kenaikan yang mungkin dijana oleh denda ini dalam peristiwa pembayaran lewat.

8.4. Atas sebab keselamatan, dilarang merokok dan mengangkut bahan haram, mudah terbakar, letupan, menghakis atau toksik di atas kenderaan PEMANDU PRESTIGE dan/atau Pemandunya. Kegagalan untuk mematuhi ketetapan ini melibatkan tanggungjawab Pelanggan dan rakannya, PRESTIGE DRIVER berhak untuk mengambil sebarang tindakan terhadap mereka di hadapan mahkamah yang berwibawa.

8.5. Bagasi Pelanggan mesti diletakkan di dalam bagasi kenderaan. Bagasi tetap menjadi tanggungjawab Pelanggan sepenuhnya. Tiada bagasi boleh diamanahkan kepada Pemandu. Pemandu boleh menolak bagasi yang berat atau dimensinya berlebihan, serta bagasi yang dianggapnya memudaratkan keselamatan pengangkutan.

8.6. PEMANDU PRESTIG berhak menolak sokongan untuk Pelanggan dan/atau rakannya, yang disyaki berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah dan/atau yang tingkah lakunya mengancam keselamatan Pemandu, kenderaan atau penumpang lain di dalam kenderaan. .

8.7. PEMANDU PRESTIG juga berhak untuk menamatkan mana-mana Perlumbaan disebabkan oleh tingkah laku yang tidak munasabah atau tidak wajar oleh Pelanggan dan/atau salah seorang rakannya.

8.8. Jika Pelanggan telah merosakkan kenderaan PRESTIGE DRIVER dan/atau Drivernya, memerlukan pembersihan khas, PRESTIGE DRIVER berhak untuk invois Pelanggan untuk kos pembersihan ini.

 

 

9. ADUAN – PEMBATALAN

9.1. Pelanggan mesti menghubungi PRESTIGE DRIVER, dengan segera dan selewat-lewatnya dalam masa 2 hari selepas Perlumbaan selesai, sebarang aduan walau sekali pun, berkaitan dengan misi Pemandu, penyediaan Perkhidmatan, sebarang kelewatan yang disebabkan oleh Pemandu... Kegagalan ini untuk menghormati perkara ini tarikh akhir, Pelanggan akan dihalang daripada (i) menuntut sebarang pelanggaran di pihak PRESTIGE DRIVER dan seterusnya daripada (ii) menggantung obligasi pembayarannya atau menuntut bayaran balik.

9.2. Sekiranya berlaku pembatalan atau permintaan untuk pembayaran balik, oleh Pelanggan, Pesanannya berdasarkan justifikasi yang tidak berasas dan/atau dipertikaikan secara adil oleh PEMANDU PRESTIGE, yang kedua akan bertanggungjawab, memihak kepada PEMANDU PRESTIG, untuk kos pentadbiran yang ditanggung oleh pembatalannya atau permintaannya untuk pembayaran balik sehingga 50% daripada jumlah Pesanan dengan minimum €25,00.

9.3. Sebarang pembatalan secara automatik memerlukan, di pihak Pelanggan, kutipan, oleh PRESTIGE DRIVER, sebanyak 5% daripada Harga Perlumbaan.

9.4. Pengenalan aduan tidak sama sekali membebaskan Pelanggan daripada kewajipan pembayarannya.

 

 

10. PEMPROSESAN DATA PERIBADI – KERAHSIAAN

10.1. Sebagai sebahagian daripada aktivitinya, PRESTIGE DRIVER memproses data peribadi Pelanggan (seperti data pengenalan, data mengenai penggunaan yang Pelanggan lakukan terhadap Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan PRESTIGE DRIVER , data trafik Pelanggan, data pengebilan dan pembayaran, dan data teknikal), selaras dengan undang-undang 8 Disember 1992 yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan Peraturan Perlindungan Data Am (RGPD) 2016/679 pada 27 April 2016. Semua data peribadi yang diberikan oleh Pelanggan akan dilayan dengan paling ketat. kerahsiaan oleh PRESTIGE DRIVER.

10.2. PRESTIGE DRIVER hanya memproses data peribadi yang Pelanggan secara sukarela diamanahkan kepadanya dalam rangka kerja hubungan kontrak mereka. Komunikasi data sulit oleh Klien yang membimbangkannya atau yang Klien anggap sedemikian, dilakukan atas risikonya sendiri. Pelanggan memberikan kebenarannya kepada PRESTIGE DRIVER untuk menyimpan data peribadinya semasa tempoh kontrak, khususnya untuk:

a. pengurusan dan tindakan susulan pentadbiran Pelanggan (invois, komunikasi, pertikaian, dsb.);
b. pelaksanaan Perintah;
c. menjalankan maklumat atau operasi promosi mengenai Perkhidmatan yang ditawarkan oleh PRESTIGE DRIVER, melalui pos, SMS atau e-mel;
d. penubuhan profil pengguna untuk tujuan pemasaran berdasarkan penggunaan Pelanggan terhadap Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan PRESTIGE DRIVER;
e. memerangi penipuan dan kesalahan yang ditujukan terhadap PRESTIGE DRIVER, pekerjanya, rakan kongsinya, Pelanggannya atau pembekalnya;
f. kawalan kualiti perkhidmatan;
g. kajian pasaran;
h. menjalankan maklumat atau kempen promosi untuk Perkhidmatan PRESTIGE DRIVER.

10.3. Selaras dengan keperluan GDPR, PRESTIGE DRIVER dengan ini memaklumkan bahawa Pelanggan mempunyai hak untuk mengakses, memadam, membetulkan, mengehadkan, membantah dan mudah alih datanya. Jika Pelanggan memutuskan untuk menggunakan hak ini, dia boleh menghantar e-mel ke alamat hubungan berikut: [e-mel dilindungi] Pelanggan juga boleh memberitahu PRESTIGE DRIVER, melalui alamat ini, tentang hasratnya untuk tidak menerima maklumat komersial mengenai Perkhidmatan PRESTIGE DRIVER.

10.4. Data Pelanggan disimpan selama maksimum sepuluh (10) tahun dari penamatan hubungan kontrak antara Pihak. Tempoh penyimpanan lain dikenakan untuk kategori data tertentu, seperti data trafik, yang hanya disimpan untuk tempoh dua belas (12) bulan.

10.5. Data pengenalan dan profil pengguna boleh dikongsi dengan anak syarikat PRESTIGE DRIVER dan boleh diakses oleh pihak ketiga yang bekerja atas nama dan/atau bagi pihak PRESTIGE DRIVER. Dalam semua kes, akses mereka terhad kepada data yang mereka perlukan untuk pelaksanaan kontrak mereka dengan PRESTIGE DRIVER. Data Pelanggan juga boleh dimaklumkan kepada pihak berkuasa yang berwibawa dalam kes yang diperuntukkan oleh undang-undang.

10.6. Pelanggan dimaklumkan bahawa semua panggilan telefon yang dibuat (diterima atau didail) antara Pihak boleh dirakam/didengar:

a. untuk menjadi bukti sekiranya berlaku pertikaian/aduan oleh Pelanggan;
b. untuk tujuan kawalan kualiti;
c. untuk latihan dan penyeliaan kakitangan PRESTIGE DRIVER.

Pelanggan menerima rakaman ini dan memberikan persetujuannya kepada mereka sambil mempunyai kemungkinan untuk menentang rakaman ini dan mendengar semasa setiap perbualan telefon, dengan memberitahu PRESTIGE DRIVER terlebih dahulu mengenai niat ini.

10.7. Pelanggan bersetuju untuk tidak menggunakan atau mendedahkan maklumat sulit pihak ketiga, serta rahsia teknikal atau komersial yang berkaitan dengan aktiviti dan Perkhidmatan PRESTIGE DRIVER dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi maklumat sulit tersebut dengan betul terhadap sebarang akses yang tidak dibenarkan secara nyata oleh PEMANDU PRESTIGE.

 

 

11. HARTA INTELEK

11.1. Semua elemen Laman Web dan Aplikasi (grafik, imej, teks, logo, pangkalan data, program) termasuk aksesorinya, adalah hak milik penuh PRESTIGE DRIVER.

11.2. Pelanggan tidak mengaku janji, kecuali dengan kebenaran nyata dan eksplisit PRESTIGE DRIVER, untuk menyalin, sepenuhnya atau sebahagian, dalam apa-apa cara atau pada mana-mana medium sekalipun, sifat PRESTIGE DRIVER, atau menyesuaikannya, menterjemahkannya, untuk menjualnya, menyewakannya, meminjamkannya, mendedahkannya kepada orang ramai, atau mencipta karya yang berasal daripada unsur-unsur yang disebutkan di atas dan secara amnya melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar hak cipta PRESTIGE DRIVER yang dilindungi oleh undang-undang 6 Jun 1994 mengenai hak cipta dan hak jiran.

11.3. Pelanggan dinasihatkan bahawa sebarang pengedaran semula, pengeluaran semula atau pengkomersilan keseluruhan atau sebahagian dalam apa jua bentuk sekalipun adalah dilarang sama sekali, di bawah penalti prosiding undang-undang.

 

 

12. PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT

12.1. PRESTIGE DRIVER berhak untuk mengubah suai Syarat Am Penggunaan Perkhidmatannya dengan menerbitkan versi baharu ini di Laman Web dan/atau Aplikasinya

12.2. Syarat Am yang berkenaan adalah yang berkuat kuasa pada tarikh penggunaan perkhidmatan.

 

 

13. PERTIKAIAN

13.1. PRESTIGE DRIVER berjanji, seboleh-bolehnya, untuk menyelesaikan masalah yang dimaklumkan dan boleh diperbaiki. Jika Pelanggan tidak berpuas hati dengan jawapan atau cadangan penyelesaian, dia boleh menghubungi jabatan pentadbiran PRESTIGE DRIVER. Hanya aduan bertulis yang dihantar ke alamat perhubungan PRESTIGE DRIVER sahaja diambil kira. Jika gagal, ia tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak bertindak ke atasnya.

13.2. Syarat Am ini dikawal oleh undang-undang Belgium.

13.3. Sebarang pertikaian yang berkaitan dengan Syarat Am ini, termasuk kewujudannya, kesimpulannya, kesahihannya, tafsirannya atau pelaksanaannya, akan menjadi kecekapan eksklusif mahkamah berbahasa Perancis Brussels, yang akan mempunyai bidang kuasa tunggal untuk mendengarnya.

PERKARA UTAMA :

 • Tempahan mesti dibuat sekurang-kurangnya 06 jam sebelum waktu pengambilan yang diperlukan.
 • Anda boleh mengubah, mengubah atau membatalkan tempahan anda pada bila-bila masa sehingga dua puluh empat jam sebelum waktu memulakan perjalanan.
 • Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan kecemasan atau kecemasan, sila hubungi kami. Kami akan berusaha menolong anda tetapi tidak dapat menjamin bahawa pemandu dan kenderaan akan tersedia dalam masa yang singkat.
 • Seorang kanak-kanak, tanpa mengira usia, dianggap sebagai penumpang.
 • Sekiranya anda perlu mengangkut kerusi roda, sila nyatakan ini semasa membuat tempahan.
 • Hak berkanun anda tidak dipengaruhi oleh terma dan syarat ini.
 • Laman web ini dikendalikan oleh Prestige Driver Istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Prestige Driver

Dokumen ini menetapkan syarat penggunaan pengangkutan dan perkhidmatan berkaitan kami, laman web prestigiousdriver.be ("laman web"), setiap aplikasi Prestige Driver ("Aplikasi"), yang bersama-sama akan disebut sebagai "Perkhidmatan" kemudian. Istilah "anda" "Anda" atau "Pelanggan" merujuk kepada setiap pengguna Layanan kami seperti penumpang, pelanggan, pengunjung, tamu, pengguna, pengguna terdaftar atau pemegang akaun.

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mengakui dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut.

Hak berkanun anda tidak dipengaruhi oleh terma dan syarat ini.

SYARAT PENGGUNAAN

Adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa Perkhidmatan yang disediakan untuk anda memenuhi keperluan peribadi anda.

Di bawah peruntukan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), anda mesti memberi kami izin untuk menghubungi anda. Kebenaran anda akan dianggap telah diberikan jika anda secara sukarela memberikan kami maklumat hubungan (nombor telefon, alamat e-mel, dll.) Yang diperlukan untuk menjawab permintaan anda atau untuk mengesahkan atau memberikan perkhidmatan yang diminta.

Anda menjamin bahawa semua maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, tepat dan lengkap dan bahawa memberikan maklumat tersebut kepada kami tidak akan melanggar privasi orang lain.

Adalah tanggungjawab anda untuk melindungi kerahsiaan setiap nama pengguna dan kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses perkhidmatan kami.

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan undang-undang yang berlaku dan anda menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan perkhidmatan kami untuk tujuan penipuan atau tidak sah.

Anda tidak akan melakukan apa-apa yang kami anggap sebagai reputasi buruk atau mungkin merosakkan reputasi kami.

TEMPAHAN

Tempahan mesti dibuat sekurang-kurangnya enam jam sebelum waktu pengambilan yang diperlukan.

Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan kecemasan atau kecemasan, sila hubungi kami. Kami akan berusaha menolong anda tetapi tidak dapat menjamin bahawa pemandu dan kenderaan akan tersedia dalam masa yang singkat.

Tempahan anda akan dianggap sebagai "permintaan tempahan" sehingga anda mendapat pengesahan tempahan dari kami.

Anda boleh mengubah atau mengubah tempahan anda pada bila-bila masa sehingga dua puluh empat jam sebelum waktu memulakan perjalanan. Cukup hubungi kami melalui e-mel, telefon atau menggunakan borang hubungan laman web. Anda juga boleh log masuk dan menggunakan kawasan akaun peribadi anda.

Anda harus memberi masa yang mencukupi semasa membuat tempahan kenderaan anda untuk membolehkan waktu daftar masuk yang diperlukan, misalnya, oleh syarikat penerbangan anda. Pemandu Prestige tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan yang disebabkan oleh ketidakupayaan anda untuk memberi masa yang mencukupi untuk sampai ke destinasi anda atau sekiranya penumpang tidak bersedia dijemput pada waktu yang ditempah.

Anda mesti menempah ukuran kenderaan yang sesuai dengan jumlah penumpang dan bagasi. Kami tidak dapat menjamin untuk membawa bagasi dalam jumlah yang berlebihan melebihi yang dirancang untuk kenderaan. Semua bagasi dibawa sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Harap maklum bahawa seorang kanak-kanak, tanpa mengira usia, dianggap sebagai penumpang.

Sila periksa pengesahan tempahan anda dengan teliti dan beritahu kami dengan segera mengenai sebarang kesalahan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan yang disebabkan atau kos yang disebabkan oleh kegagalan anda memberikan kami maklumat yang betul.

Kami berhak untuk menganggap bahawa sesiapa sahaja yang menyebut nombor akaun dan nama pelanggan yang betul mempunyai kuasa untuk membuat tempahan bagi pihak pelanggan.

Sekiranya anda perlu mengangkut kerusi roda, sila nyatakan ini semasa membuat tempahan.

Pemandu akan menempuh perjalanan dengan jalan yang paling sesuai pada waktu siang, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh pelanggan, di mana kes itu mungkin dikenakan bayaran tambahan. Kecuali dinyatakan sebaliknya pada saat membuat tempahan, kami mungkin tidak dapat secara automatik melakukan penambahan atau pengantaran tambahan, walaupun setiap usaha dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat ini. Sekiranya pemandu kami diminta untuk menunggu pada awal atau semasa perjalanan, kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk masa menunggu pada kadar standard kami sekarang.

Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kenderaan tiba pada waktu dan tempat yang diminta. Namun, kami tidak dapat menerima tanggungjawab atas kelewatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan kami, seperti kerosakan mekanikal, kesesakan lalu lintas, kemalangan jalan raya atau keadaan cuaca yang melampau. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kerugian akibatnya.

Anda bersetuju untuk memperlakukan pemandu dan kakitangan kami, atau pemandu yang diperkenalkan kepada anda oleh Prestige Driver dengan hormat dan tidak merosakkan kenderaan mereka atau terlibat dalam tingkah laku atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, mengancam, mengganggu atau kasar semasa memandu. Penggunaan kenderaan mereka atau salah satu dari kami Perkhidmatan.

Pemandu Prestige boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa tanggungjawab dan tanpa memberikan alasan, menolak Perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa. Kami juga berhak untuk menolak masuk kenderaan kami kepada mana-mana orang yang disyaki berada di bawah pengaruh alkohol atau ubat-ubatan dan / atau yang tingkah lakunya merupakan ancaman terhadap keselamatan pemandu, kenderaan atau penumpang lain di dalam kenderaan. Kami juga berhak untuk menghentikan sebarang perjalanan kerana tingkah laku penumpang yang tidak masuk akal atau tidak sesuai. Sekiranya pembersihan khas kenderaan diperlukan kerana dibiarkan dalam keadaan tidak masuk akal oleh penumpang / pelanggan, kami berhak untuk mengenakan biaya pembersihan kepada pelanggan.

Kami berhak untuk mengganti mana-mana kenderaan atau pemandu / pemandu. Sekiranya ini diperlukan, tanpa kewajiban, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu.

PENGANGKUTAN ANAK

Undang-undang UK menyatakan bahawa teksi atau kereta sewa peribadi berlesen tidak dikecualikan daripada undang-undang yang berkaitan dengan kanak-kanak yang melakukan perjalanan di tempat duduk bayi / anak. Atas sebab kesihatan dan keselamatan, Prestige Driver meminta semua pelanggan memberitahu kami tentang kanak-kanak atau bayi yang sedang dalam perjalanan.

Sekiranya anda memerlukan tempat duduk anak untuk perjalanan anda, menjadi tanggungjawab ibu bapa / penjaga anak untuk menyediakannya, memasang tempat duduk di dalam kenderaan dan mengamankan anak.

Sekiranya anda menempah perjalanan pulang dan mempunyai tempat duduk anak anda sendiri, pemandu yang membuat tempahan anda akan menyimpan tempat duduk anak anda untuk perjalanan pulang, harap ambil perhatian bahawa pemasangan tempat duduk kanak-kanak mesti dilakukan oleh anda.

PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN

Sekiranya anda perlu membatalkan tempahan anda, sila hubungi kami secepat mungkin.

Anda berhak untuk membatalkan tempahan anda hingga dua puluh empat jam sebelum bermulanya perjalanan, tanpa memberikan alasan. Anda hanya perlu memberitahu kami terlebih dahulu melalui e-mel, telefon atau menggunakan borang hubungan di laman web. Anda juga boleh log masuk dan menggunakan kawasan akaun peribadi anda.

Sekiranya anda membayar di muka, kami akan mengembalikan pembayaran anda dalam masa 10 hari.

Sekiranya tempahan dibatalkan dalam XNUMX jam dari waktu pengambilan yang diminta, kami berhak untuk mengenakan bayaran penuh untuk perjalanan. Namun, jika lokasi penjemputan memerlukan kereta dikirim lebih dari dua puluh empat jam sebelum waktu penjemputan, kami juga berhak untuk mengenakan bayaran penuh untuk perjalanan.

Dasar pembatalan tempahan kami menyatakan bahawa kami akan menempah ketersediaan kenderaan untuk anda dan kemudian menolak semua tempahan lain untuk kenderaan tersebut pada waktu dan tarikh perjalanan anda ditempah.

PEMBAYARAN DAN YURAN

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua harga termasuk penjualan atau cukai nilai tambah yang mungkin berlaku.

Anda bersetuju untuk membuat pembayaran penuh untuk perjalanan yang anda lakukan dan / atau berkaitan dengan penggunaan mana-mana perkhidmatan kami yang sebelumnya anda minta atau tempah, dan kemudian kami telah mengesahkan dan menyelesaikannya.

Pemandu Prestige boleh mengubah petikan sekiranya berlaku perubahan yang signifikan pada jadual asal, misalnya jumlah penumpang atau jenis atau ukuran kenderaan yang diperlukan.

Sekiranya anda tidak muncul dan menghubungi pemandu kami pada waktu yang dipesan dan tempat pengambilan yang ditentukan, kami berhak untuk mengenakan bayaran penuh untuk perjalanan.

Kami berhak untuk mengenakan bayaran sepenuhnya dan tidak mengeluarkan bayaran balik sekiranya, setelah kenderaan kami tiba, ternyata tempahan dibuat untuk tarikh, masa, lokasi dan / atau maklumat yang salah atau mengelirukan yang salah, atau jika ada alasan penumpang meninggalkan tempat pengumpulan tanpa memberitahu kami.

JURISDISI DAN PELBAGAI

Perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Belgia dan anda dan Prestige Driver masing-masing bersetuju untuk tunduk pada bidang kuasa eksklusif pengadilan Belgia untuk setiap pertikaian atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini.

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan membela kami sepenuhnya terhadap sebarang tuntutan atau proses undang-undang yang diajukan oleh kami oleh orang lain akibat pelanggaran terma dan syarat ini.

Sesuai dengan undang-undang Belgia, merokok dilarang di kenderaan kami.

Prestige Driver berhak untuk mengubah terma dan syarat dan / atau harga ini pada bila-bila masa. Semua tempahan yang ada akan tetap pada harga yang tertera semasa membuat tempahan.