voorwaarden Générales

1. ALGEMEEN - DEFINITIES

1.1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden betekent de term:

 • "Klant" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon met wie een contract is aangegaan/een bestelling is geplaatst PRESTIGE DRIVER via de app" PRESTIGE DRIVER PARTNER” en/of de website https://www.prestigedriver.be en/of per e-mail ([e-mail beveiligd]) en/of telefonisch (+32.491.891.089);
 • "Diensten" betekent alle diensten die worden aangeboden door PRESTIGE DRIVER ;
 • De “Website” verwijst naar de site https://www.prestigedriver.be van waaruit de diensten van PRESTIGE DRIVER beschikbaar en toegankelijk zijn voor Klanten;
 • De "Applicatie" betekent de mobiele applicatie PRESTIGE DRIVER PARTNER behorend bij PRESTIGE DRIVER. De Applicatie werkt onder de besturingssystemen iOS en Android en kan door de Klant gratis worden gedownload op Smartphones en tablets. Hiermee kan de Klant van de Applicatie in contact worden gebracht met de Chauffeurs met het oog op het boeken van een privé-passagiersvervoerdienst;
 • De "Bestelling" betekent de aankoop en reservering van de Race door de Klant via de Applicatie en/of de Website en/of per E-mail en/of per Telefoon;
 • De "Cursus" verwijst naar de transportdienst aangevraagd door de Klant en uitgevoerd door PRESTIGE DRIVER en/of zijn Bestuurder, door het gebruik van de Applicatie of de Website. De Race wordt altijd uitgevoerd door een Coureur;
 • De "Bestuurder" betekent de bestuurders van PRESTIGE DRIVER en/of dienstverleners met wie PRESTIGE DRIVER heeft – direct of indirect of via haar dochterondernemingen – samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De Chauffeurs zijn in het bezit van een rijbewijs, een bewijs van vakbekwaamheid als taxichauffeur, een geldige beroepskaart en bestuurder van een voertuig uitgerust in overeenstemming met de geldende regelgeving, die personenvervoersdiensten uitvoert, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid , tijdens zijn werkuren;
 • "de Partijen" betekent de Klant en PRESTIGE DRIVER samen ;

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen PRESTIGE DRIVER en de Klant. Ze maken integraal deel uit van het contract tussen de Partijen en zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die daarmee verband houden.

1.3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden gemaakt door middel van een speciale overeenkomst ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van PRESTIGE DRIVER. Het feit dat in een bepaalde overeenkomst wordt afgeweken van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, sluit de toepassing van de overige clausules niet uit. Het feit dat PRESTIGE DRIVER een of andere clausule die in deze Algemene Voorwaarden in zijn voordeel is opgesteld, niet uitvoert, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking zijnerzijds om er gebruik van te maken.

1.4. Elke bestelling geplaatst bij PRESTIGE DRIVER door de Klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door laatstgenoemde van deze Algemene Voorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud. De Klant kan zich in geen geval beroepen op zijn eigen algemene voorwaarden die hij met derden heeft ondertekend, waarbij PRESTIGE DRIVER geen partij zal zijn geweest en waarmee hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd.

1.5. Als de Klant een bestelling plaatst bij PRESTIGE DRIVER door onjuiste informatie te verstrekken, PRESTIGE DRIVER blijft vrij om te kiezen of zij al dan niet akkoord gaat met het wijzigen van de bestelling bij een nieuwe bestelling, in welk geval zij de betaling van de Klant kan vorderen van het extra bedrag van € 70,00 als administratieve kosten.

 

2. BESCHRIJVING DIENSTEN

PRESTIGE DRIVER biedt haar klanten een breed scala aan autoverhuurdiensten met chauffeur voor nationale en internationale transfers.

PRESTIGE DRIVER biedt haar klanten met name diensten aan zoals:

 • het aanbieden van een reserveringsplatform via haar Website, haar Applicatie, haar E-mailadres en haar Telefoonnummer(s);
 • ondersteuning en snelle transfers van en naar meer dan honderd steden en luchthavens in België (Brussel, Antwerpen, Charleroi en Luik), Nederland, Duitsland, Frankrijk;
 • 24/24 deur-tot-deur diensten;
 • verzending;
 • VIP-transfers;
 • groepsoverdrachten;
 • het aanbieden van shuttles met chauffeur voor toeristische en professionele doeleinden.

Alle diensten van PRESTIGE DRIVER is beschikbaar en toegankelijk op de Website en de Applicatie.

Voor het gebruik van de Services zijn compatibele hardware en internettoegang vereist.

 

3. CONCLUSIE VAN OVEREENKOMST

3.1. Het contract komt geldig tot stand tussen de partijen wanneer de bestelling door de klant wordt gevalideerd.

3.2. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat via telefoongesprekken en/of elektronische berichten bevestigde Bestellingen dezelfde juridische waarde hebben als een Bestelling geplaatst via de Website en/of de Applicatie.

3.3. De Klant verklaart dat alle informatie die hij verstrekt aan PRESTIGE DRIVER oprecht, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn en dat de communicatie van deze informatie waarschijnlijk geen inbreuk zal maken op de privacy van een andere persoon.

3.4. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om de vertrouwelijkheid te beschermen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die hij nodig heeft om toegang te krijgen tot de Diensten.

3.5. Bij het gebruik van de Diensten stemt de Klant ermee in zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving en (i) verbindt hij zich ertoe, op straffe van strafrechtelijke vervolging, de Diensten niet te gebruiken voor frauduleuze of onwettige doeleinden, (ii) af te zien van elke handeling die kan de goede naam van PRESTIGE DRIVER.

3.6. PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om de Diensten niet aan de Klant te leveren, met name in de volgende gevallen:

a. niet-nakoming (verbaal of non-verbaal), door de Klant, van zijn verplichtingen;
b. ongepast gedrag van de Klant en/of zijn metgezellen aan boord en buiten de voertuigen van PRESTIGE DRIVER ;
c. in geval van niet-betaling, gedeeltelijke betaling (SumUp) of in geval van laattijdige betaling van de Race door de Klant.

PRESTIGE DRIVER kan, indien nodig, de diensten van de bestelling aanvragen als de Klant zijn betalingsverplichtingen aan de Chauffeurs niet nakomt.

 

4. RESERVERINGEN – ANNULERINGEN

4.1. Reserveren kan 24 uur per dag, 24 dagen per week via:

 • website;
 • de app;
 • een telefoontje naar de volgende nummers: 0032491891089
 • een telefonisch bericht naar de volgende nummers: 0032491891089

4.2. Reserveringen moeten minimaal zes uur voor de gewenste ophaaltijd worden gemaakt.

4.3. Bestellen vanaf een luchthaven

Bij het plaatsen van deze Bestelling moet de Klant de exacte naam van de luchthaven, de datum van de Race en het nummer van zijn vlucht specificeren. De geplande landingstijd en de aankomstterminal, die kan worden gewijzigd door vluchtomstandigheden en de luchthavenautoriteit, moeten ook aan PRESTIGE DRIVER.
De verantwoordelijkheid van PRESTIGE DRIVER kan niet worden ingeschakeld in geval van foutieve informatie aangegeven door de Klant (onvolledig vluchtnummer, datumfout, enz.), noch in geval van foutieve informatie met betrekking tot de referentievlucht voor de Race, doorgegeven door de informatiedienst van de betrokken luchthaven . De Klant kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vergoeding van PRESTIGE DRIVER.

4.4. Vooraf bestellen

De Klant kan een voertuig bestellen bij PRESTIGE DRIVER vóór de datum en het tijdstip van vertrek van de geplande Race.

De Klant zal in dit geval de datum, het uur, de plaats van vertrek, eventuele tussenritten, de eindbestemming en alle andere bijzonderheden van de Race (geplande wachttijd, aanvullende aanduiding van de plaats van afspraken, het aantal passagiers die hem zullen vergezellen, enz.).

Afhankelijk van het aantal reeds geregistreerde bestellingen op de gekozen datum en tijd, PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om vooraf geplaatste aanvullende bestellingen te weigeren, die in geen geval als gevalideerd kunnen worden beschouwd, tenzij:

 • bevestiging van de Race door PRESTIGE DRIVER ;
 • betaling, door de Klant, van de betrokken Race.

4.5. Onmiddellijke/Onmiddellijke/Spoedbestelling

In het geval van een Bestelling voor een onmiddellijke/onmiddellijke/dringende Race, zal de Klant de datum, tijd, plaats van vertrek, eventuele tussenfasen, de eindbestemming, evenals alle andere bijzonderheden van de Race (tijd geplande wachttijd , aanvullende aanduiding van de ontmoetingsplaats, het aantal passagiers dat hem zal vergezellen, enz.).

Na ontvangst van de bestelling, PRESTIGE DRIVER zal de bestelling aan de klant bevestigen op basis van de beschikbaarheid van zijn chauffeurs door hem een ​​schatting te sturen:

 • de wachttijd voor de aankomst van het voertuig op het aangegeven vertrekpunt;
 • de kosten van de bestelde reis.

PRESTIGE DRIVER kan de Klant noch de beschikbaarheid van een Bestuurder, noch die van een voertuig garanderen.

PRESTIGE DRIVER behoudt zich ook het recht voor om onmiddellijke, onmiddellijke, dringende bestellingen te weigeren, die in geen geval als gevalideerd kunnen worden beschouwd, behalve in het geval van:

 • bevestiging van de Race door PRESTIGE DRIVER ;
 • betaling, door de Klant, van de betrokken Race.

Als een onmiddellijke/onmiddellijke/urgente race wordt bevestigd door PRESTIGE DRIVER, kost de annulering hiervan door de Klant 100% van de aangegeven prijs voor deze Race.

De onmiddellijke/onmiddellijke/spoedrit moet door de Klant vooraf worden betaald.

4.6. Alle boekingen worden behandeld als "boekingsaanvragen" totdat de klant ontvangt, van PRESTIGE DRIVER, een boekingsbevestiging in goede en behoorlijke vorm.
De Klant is verplicht de bevestiging van zijn reservering zorgvuldig te controleren en hiervan tijdig op de hoogte te stellen PRESTIGE DRIVER van enige fout.

4.7. Behalve voor dringende Bestellingen kan de Klant zijn reservering op elk moment wijzigen, tot maximaal vierentwintig uur voor de start van de Race. De Klant kan zijn verzoeken tot wijziging sturen naar PRESTIGE DRIVER ofwel:

 • per e-mail naar het volgende adres: [e-mail beveiligd];
 • telefonische berichten op de volgende nummers: 0032491891089;
 • door gebruik te maken van het contactformulier op de Website;
 • via de persoonlijke ruimte (gebruikersaccount) van zijn Applicatie.

4.8. Elke annulering van een gemaakte reservering:

 • 24 uur voor de Race is gratis;
 • minder dan 24 uur voor de Race wordt gefactureerd tegen 100% van de geschatte prijs voor de Bestelde Race.

4.9. In het geval dat PRESTIGE DRIVER een geplande en bevestigde Bestelling niet kan honoreren, worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald aan de Klant, zonder verhaal en zonder vergoeding van enige geleden schade.

Indien een geval van overmacht of een externe gebeurtenis buiten de macht van PRESTIGE DRIVER, gebeurt tijdens de uitvoering van haar missie, PRESTIGE DRIVER kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van niet-uitvoering of vertraging van deze dienst. Als zodanig wordt beschouwd elke externe, onvoorspelbare gebeurtenis (gecompliceerde verkeersomstandigheden, stakingen van allerlei aard, weersomstandigheden, ongevallen, afwijkingen, diverse gebeurtenissen) zoals beoordeeld door de Belgische jurisprudentie.

4.10. De Klant moet, in het kader van de reserveringen die hij wil maken, rekening houden met alle factoren die een invloed kunnen hebben op de timing van de Race (bijvoorbeeld check-in/controletijd vereist door zijn luchtvaartmaatschappij). PRESTIGE DRIVER kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging veroorzaakt door een fout / onoplettendheid / nalatigheid van de klant, in het bijzonder in geval van een slechte timing door laatstgenoemde om zijn bestemming te bereiken of in geval van vertraging tijdens zijn ondersteuning door PRESTIGE DRIVER.

4.11. Het is aan de Klant om bij de boeking en uiterlijk 24 uur voor de Race aan te geven of:

 • hij (of een van zijn begeleiders) moet in een rolstoel worden vervoerd;
 • een autokinderzitje is vereist voor de Race.

Het autokinderzitje wordt aan de Klant gefactureerd voor een bedrag van € 5,00 en kan alleen beschikbaar/aangevraagd worden voor een Race in een "busje" en niet een "sedan" voertuig.

De Klant is niettemin gemachtigd, door PRESTIGE DRIVER, om zijn persoonlijke autostoeltje (als hij er een heeft) gratis te gebruiken, zelfs in het geval van een Race in een "sedan" voertuig.

4.12. De klant is verplicht een voertuig te reserveren dat geschikt is voor het aantal passagiers en bagage. PRESTIGE DRIVER kan de klant het vervoer van buitensporige hoeveelheden passagiers/bagage buiten de capaciteit van zijn voertuigen niet garanderen. Alle bagage wordt volledig en uitsluitend op risico van de Klant vervoerd.

Indien blijkt dat de bagage niet aan de standaardmaten voldoet, waardoor deze niet in het voertuig past, kan de Bestuurder niet worden gedwongen deze te vervoeren. In dit geval heeft hij het recht om de Race te weigeren, en dit zonder dat de Klant een verzoek tot terugbetaling kan indienen.

Elk kind, ongeacht de leeftijd, wordt als passagier beschouwd.

Het is ten strengste verboden om een ​​kind/baby op u te nemen/zetten. Voor de Race moet een autostoeltje worden voorzien dat geschikt is voor de leeftijd van het kind/de baby.

4.13. PRESTIGE DRIVER mag ervan uitgaan dat een ieder die het juiste rekeningnummer en de juiste naam van de Klant opgeeft, bevoegd is om namens die Klant een reservering te maken.

 

 

5. BETALINGEN – PRIJS

5.1. De Prijs van de Diensten wordt bepaald op basis van de bedragen vermeld op de Website en de Applicatie.

5.1. Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro's (€) en inclusief, tenzij anders vermeld, belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

5.2. Betaling voor de Diensten aangeboden door PRESTIGE DRIVER wordt uitgevoerd door beveiligde elektronische betaling (met een bankkaart/elektronische betalingstoepassing zoals PAYCONIQ, APPLE PAY, PAYPAL, STRIPE, SUMUP, enz.) via het systeem ontwikkeld door PRESTIGE DRIVER op zijn Website en zijn Applicatie, die beveiligde transacties mogelijk maken, met een encryptiesysteem, volgens de geldende bankveiligheidsnormen.

De Klant kan ook rechtstreeks contante betalingen doen aan de Bestuurders van PRESTIGE DRIVER, op voorwaarde dat deze betaling tot op de cent nauwkeurig overeenkomt met het bedrag van de Race.

5.3. De Klant verbindt zich ertoe om de vastgestelde Prijzen volledig te betalen voor elke Bestelling/Cursus die is bevestigd/uitgevoerd door PRESTIGE DRIVER.

5.4. PRESTIGE DRIVER kan haar Prijzen wijzigen in geval van belangrijke wijziging(en), bijvoorbeeld:

 • van de oorspronkelijke route;
 • het aantal passagiers;
 • het type/de grootte van het vereiste voertuig;
 • wachttijd.

PRESTIGE DRIVER behoudt zich niettemin het recht voor om op elk moment zijn prijzen te wijzigen, zelfs na bevestiging van de Race, en dit in geval van latere en aanzienlijke variaties in brandstofprijzen (benzine, diesel, LPG, enz.) en elk ander onderdeel dat de kosten beïnvloedt prijs.

PRESTIGE DRIVER behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de prijzen van haar periodieke Diensten te wijzigen wanneer deze Diensten betrekking hebben op één of meer contracten van onbepaalde duur.

5.5. Indien, op verzoek of met instemming van de Klant, PRESTIGE DRIVER de Races heeft uitgevoerd, ontsnappend aan de inhoud of de strekking van de bevestigde Bestelling, zal de Klant de prijzen betalen volgens de gebruikelijke tarieven van PRESTIGE DRIVER, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

5.6. Door zijn bankgegevens mee te delen, aanvaardt de Klant dat onherroepelijk en onvoorwaardelijk PRESTIGE DRIVER voert de beveiligde transactie uit. De Klant machtigt derhalve PRESTIGE DRIVER zijn rekening te debiteren voorafgaand aan de bevestigde Race.

5.7. Indien de Klant niet verschijnt op het tijdstip en de plaats vermeld in zijn Bestelling bevestigd door PRESTIGE DRIVER, en zonder deze laatste vooraf op de hoogte te hebben gebracht volgens de hierboven beschreven methoden, PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om de klant de volledige prijs van de bevestigde race te factureren.

PRESTIGE DRIVER behoudt zich tevens het recht voor om de Klant de volledige Prijs van de bevestigde Race te factureren, en geen enkele terugbetaling uit te voeren, indien na de aankomst van zijn Coureur blijkt dat:

 • de reservering is gemaakt voor de verkeerde datum;
 • de reservering is gemaakt door het invoeren van onjuiste en/of misleidende informatie (zoals met name een onjuiste locatie, een onjuist telefoonnummer, een onjuiste naam, etc.;
 • de Klant is niet verschenen op het startpunt en/of heeft het zonder waarschuwing verlaten PRESTIGE DRIVER volgens de hierboven vermelde voorwaarden.

5.8. Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling of bij laattijdige betaling van de PRESTIGE DRIVER door de Klant op de vervaldag worden er automatisch kosten in rekening gebracht op alle achterstallige saldi tot een intrestvoet van 10% zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een minimum van € 50,00.

5.9. Indien aan de Klant een overeenkomst tot betaling in termijnen of een termijnbetaling is verleend door PRESTIGE DRIVER, maar de Klant dit betalingsplan niet respecteert, wordt het nietig, PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijke betaling van de Klant te eisen voor het volledige openstaande saldo, eveneens vermeerderd met een intrestvoet van 10%.

5.10. PRESTIGE DRIVER kan haar prestaties van de Klant opschorten indien deze zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Een dergelijke onderbreking ontslaat de Klant niet van de nakoming van zijn verplichtingen.

 

 

6. ONDERSTEUND

6.1. De Klant dient zich bij de Bestuurder te melden zodra het voertuig op de afgesproken tijd en datum op het startpunt arriveert.

6.2. PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om elk voertuig of Bestuurder te vervangen indien het noodzakelijk wordt, zonder verplichting, om de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

6.3. De wachttijd van de chauffeur wordt niet in rekening gebracht tijdens:

 • het eerste uur na de geplande ophaaltijd vanaf de luchthaven;
 • de eerste 15 minuten na de geplande ophaaltijd voor alle andere locaties.

Buiten deze aangeboden wachttijden, wordt de extra wachttijd gefactureerd voor een bedrag van (40 EUR/30 min/van – 30 EUR/30 min/sedan) € BTW inbegrepen per minuut vertraging, en dit vanaf de eerste minuut wachten .

6.4. De Chauffeur zal de Klant gedurende de dag langs de meest geschikte route rijden, tenzij anders aangegeven door de Klant, in welk geval extra kosten van toepassing kunnen zijn.

 

 

7. RACETIJD

7.1. De geschatte reistijden van PRESTIGE DRIVER aan de klant tijdens de bestelling/reservering worden alleen ter informatie doorgegeven.

Deze reistijden worden berekend op basis van standaard tijdsschattingen en zijn niet contractueel, zodat ze geen enkele claim en klacht van de Klant tegen kunnen vinden PRESTIGE DRIVER en kan in geen geval de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde op zich nemen.

7.2. In het geval van reizen die van bijzonder belang zijn voor de Klant en/of onderhevig zijn aan tijdsdruk, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om een ​​voorzorgsmarge te nemen in termen van voldoende tijd om eventuele verkeersproblemen of andere incidenten te overwinnen.
PRESTIGE DRIVER raadt de Klant met name aan om een ​​extra marge van 45 minuten te voorzien in het geval van een reis naar stations en 1 uur in het geval van een reis naar luchthavens bij normale verkeersomstandigheden.

PRESTIGE DRIVER kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging veroorzaakt door een fout / onoplettendheid / nalatigheid van de klant, in het bijzonder in geval van een slechte timing door laatstgenoemde om zijn bestemming te bereiken of in geval van vertraging tijdens zijn ondersteuning door PRESTIGE DRIVER.

 

 

8. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

8.1. De Klant verbindt zich ertoe, op straffe van gerechtelijke vervolging, de Chauffeurs en het personeel van PRESTIGE DRIVER met respect en zich niet in te laten met onwettig, bedreigend, intimiderend of beledigend gedrag of activiteit tijdens de Race.

8.2. De Klant verbindt zich ertoe de voertuigen van PRESTIGE DRIVER en/of zijn Bestuurders.

In geval van schade aan de uitrusting of het voertuig toe te schrijven aan de Klant, PRESTIGE DRIVER zal hem de kosten van herstelling van het voertuig of vervanging van uitrusting alsook de duur van de mobilisatie van het beschadigde voertuig opnieuw aanrekenen.

8.3. Passagiers (volwassenen en kinderen) zijn verplicht hun veiligheidsgordels vast te maken. Indien de politie een boete oplegt aan de Klanten en/of hun begeleiders bij het niet dragen van de veiligheidsgordel, zal de Klant de volledige betaling dragen, inclusief de kosten en verhogingen die deze boete zou kunnen opleveren in de geval van te late betaling.

8.4. Om veiligheidsredenen is het verboden te roken en illegale, brandbare, explosieve, bijtende of giftige stoffen aan boord van voertuigen te vervoeren. PRESTIGE DRIVER en/of zijn Bestuurders. Het niet naleven van deze bepaling brengt de verantwoordelijkheid met zich mee van de klant en zijn metgezellen, PRESTIGE DRIVER behouden zich het recht voor om tegen hen stappen te ondernemen voor de bevoegde rechtbanken.

8.5. De bagage van de Klant moet in de kofferbak van het voertuig worden geplaatst. Bagage blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Er kan geen bagage aan de Bestuurder worden toevertrouwd. De Bestuurder kan bagage weigeren waarvan het gewicht of de afmetingen buitensporig zijn, evenals bagage die hij schadelijk acht voor de veiligheid van het vervoer.

8.6. PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om te weigeren de Klant en/of zijn metgezellen, die ervan verdacht worden onder invloed te zijn van alcohol of drugs te zijn en/of wiens gedrag een bedreiging vormt voor de veiligheid van de Bestuurder, het voertuig of andere passagiers in het voertuig, te weigeren .

8.7. PRESTIGE DRIVER behoudt zich ook het recht voor om elke Race te beëindigen wegens onredelijk of ongepast gedrag van de Klant en/of een van zijn metgezellen.

8.8. Als de klant het voertuig heeft beschadigd PRESTIGE DRIVER en/of zijn bestuurder, die een speciale reiniging vereisen, PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om de kosten van deze schoonmaak aan de Klant te factureren.

 

 

9. KLACHTEN – ANNULERINGEN

9.1. De klant moet bellen PRESTIGE DRIVER, onmiddellijk en uiterlijk binnen 2 dagen na de voltooide Race, van welke claim dan ook met betrekking tot de missie van de coureur, de levering van diensten, eventuele vertragingen veroorzaakt door de coureur... (i) het claimen van een schending door PRESTIGE DRIVER en dientengevolge (ii) zijn betalingsverplichting of terugbetalingsverplichting op te schorten.

9.2. In geval van annulering of verzoek tot terugbetaling, door de Klant, van zijn Bestelling op basis van ongegronde rechtvaardigingen en/of terecht betwist door PRESTIGE DRIVER, zal de laatste in het voordeel van PRESTIGE DRIVER, administratieve kosten opgelopen door zijn annulering of zijn verzoek om terugbetaling tot 50% van het bedrag van de Bestelling met een minimum van € 25,00.

9.3. Elke annulering houdt automatisch in van de kant van de Klant, de perceptie, door PRESTIGE DRIVER , 5% van de prijs van de race.

9.4. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

 

 

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – VERTROUWELIJKHEID

10.1. Als onderdeel van haar activiteiten, PRESTIGE DRIVER verwerkt de persoonsgegevens van de Klant (zoals identificatiegegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de Website, de Applicatie en de Diensten van PRESTIGE DRIVER, Verkeersgegevens van klanten, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens), in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) 2016/679 van 27 april 2016. Alle persoonlijke door de Klant verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door PRESTIGE DRIVER.

10.2. PRESTIGE DRIVER verwerkt enkel de persoonsgegevens die de Klant haar vrijwillig toevertrouwt in het kader van hun contractuele relaties. De mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Klant die hem aangaan of die de Klant als zodanig beschouwt, gebeurt op eigen risico. De Klant geeft zijn toestemming aan PRESTIGE DRIVER om hun persoonsgegevens vast te leggen tijdens de looptijd van het contract, in het bijzonder voor:

a. het beheer en de administratieve opvolging van Klanten (facturatie, communicatie, geschillen, enz.);
b. uitvoering van de Bestelling;
c. het uitvoeren van informatie- of promotionele acties op de Diensten aangeboden door PRESTIGE DRIVER, per post, sms of e-mail;
d. het opstellen van gebruikersprofielen voor marketingdoeleinden op basis van het gebruik door de Klant van de Website, de Applicatie en de Diensten van PRESTIGE DRIVER ;
e. de strijd tegen fraude en overtredingen PRESTIGE DRIVER, haar werknemers, partners, klanten of leveranciers;
f. kwaliteitscontrole van diensten;
g. marktstudies;
h. het uitvoeren van informatie- of promotiecampagnes voor de Diensten PRESTIGE DRIVER.

10.3. In overeenstemming met de vereisten van de AVG, PRESTIGE DRIVER informeert hierbij dat de Klant het recht heeft op toegang, verwijdering, rectificatie, beperking, verzet en overdraagbaarheid van zijn gegevens. Indien de Klant beslist om van dit recht gebruik te maken, kan hij een e-mail sturen naar volgend contactadres: [e-mail beveiligd] De Klant kan ook een melding doen PRESTIGE DRIVER, via dit adres, zijn wens om geen commerciële informatie over de Diensten van PRESTIGE DRIVER.

10.4. De gegevens van de Klant worden maximaal tien (10) jaar bewaard vanaf de beëindiging van de contractuele relatie tussen de Partijen. Voor bepaalde categorieën gegevens, zoals verkeersgegevens, gelden andere bewaartermijnen, deze worden slechts voor een periode van twaalf (12) maanden bewaard.

10.5. Inloggegevens en gebruikersprofielen kunnen worden gedeeld met gelieerde ondernemingen van PRESTIGE DRIVER en toegankelijk worden gemaakt voor derden die in naam en/of opdracht van werken PRESTIGE DRIVER. Hun toegang is in ieder geval beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun contract PRESTIGE DRIVER. De gegevens van de Klant kunnen ook worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten in de gevallen voorzien door de wet.

10.6. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat alle telefoongesprekken (ontvangen of gekozen) tussen de Partijen kunnen worden opgenomen/beluisterd:

a. om als bewijs te dienen bij een geschil/klacht van de Klant;
b. voor kwaliteitscontroledoeleinden;
c. ten behoeve van het opleiden en begeleiden van het personeel van PRESTIGE DRIVER.

De Klant aanvaardt deze opnames en geeft er zijn toestemming voor terwijl hij de mogelijkheid heeft om deze opnames te verzetten en te beluisteren tijdens elk telefoongesprek, door dit vooraf te melden PRESTIGE DRIVER van dit voornemen.

10.7. De Klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie, evenals de technische of commerciële geheimen met betrekking tot de activiteit en de Diensten van PRESTIGE DRIVER en alle mogelijke maatregelen te nemen om genoemde vertrouwelijke informatie afdoende te beschermen tegen elke toegang die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door PRESTIGE DRIVER.

 

 

11. Intellectuele eigendom

11.1. Alle elementen van de Website en de Applicatie (grafieken, afbeeldingen, teksten, logo's, databanken, programma's) met inbegrip van hun toebehoren, zijn volledig eigendom van PRESTIGE DRIVER.

11.2. De Klant verbindt zich er niet toe, behalve met de uitdrukkelijke en uitdrukkelijke toestemming van PRESTIGE DRIVER, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze of op welke drager dan ook, de eigenschappen van PRESTIGE DRIVERnoch om ze aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, aan het publiek bekend te maken, noch werken te creëren die zijn afgeleid van voornoemde elementen en meer in het algemeen enige handeling te stellen die in strijd is met het auteursrecht van PRESTIGE DRIVER beschermd door de wet van 6 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

11.3. De Klant wordt erop gewezen dat elke herverdeling, reproductie of gehele of gedeeltelijke commercialisering in welke vorm dan ook ten strengste verboden is, op straffe van gerechtelijke vervolging.

 

 

12. WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1. PRESTIGE DRIVER behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden van haar Diensten te wijzigen door een nieuwe versie ervan op haar Website en/of Applicatie te publiceren

12.2. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van gebruik van de dienst.

 

 

13. GESCHILLEN

13.1. PRESTIGE DRIVER verbindt zich ertoe, voor zover mogelijk, de problemen op te lossen waarvan zij op de hoogte is en die zij kan verhelpen. Indien de Klant niet tevreden is met het antwoord of de voorgestelde oplossing, kan hij contact opnemen met de administratieve dienst van PRESTIGE DRIVER. Alleen schriftelijke klachten worden verzonden naar het contactadres van PRESTIGE DRIVER worden in aanmerking genomen. Indien dit niet het geval is, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ernaar handelen.

13.2. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

13.3. Elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van hun bestaan, hun totstandkoming, hun geldigheid, hun interpretatie of hun uitvoering, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zijn om ze te horen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN:

 • Reserveringen moeten minimaal 06 uur voor de gewenste ophaaltijd worden gemaakt.
 • U kunt uw reservering op elk moment wijzigen, wijzigen of annuleren tot vierentwintig uur voor aanvang van de reis.
 • Als u een nood- of hulpdienst nodig heeft, bel ons dan. We zullen proberen u te helpen, maar kunnen niet garanderen dat een chauffeur en een voertuig op korte termijn beschikbaar zullen zijn.
 • Een kind geldt, ongeacht de leeftijd, als passagier.
 • Als u een rolstoel moet vervoeren, geef dit dan aan bij het boeken.
 • Deze algemene voorwaarden laten uw wettelijke rechten onverlet.
 • Deze site wordt beheerd door Prestige Driver De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Prestige Driver

Dit document definieert de gebruiksvoorwaarden van onze transportdiensten en aanverwante diensten, de website prestigedriver.be ("website"), elke applicatie Prestige Driver (“App”), die hierna samen worden aangeduid als “Diensten”. De term 'u', 'uw' of de 'klant' verwijst naar elke gebruiker van onze diensten, zoals een passagier, klant, bezoeker, gast, gebruiker, geregistreerde gebruiker of accounthouder.

Door onze Services te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden laten uw wettelijke rechten onverlet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Services die voor u beschikbaar zijn aan uw persoonlijke behoeften voldoen.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moet u ons toestemming geven om contact met u op te nemen. Uw toestemming wordt geacht te zijn gegeven als u ons vrijwillig de contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) Verstrekt die nodig zijn om op uw verzoek te reageren of om de gevraagde diensten te bevestigen of te verlenen.

U garandeert dat alle informatie die u ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is en dat het verstrekken van dergelijke informatie aan ons geen inbreuk maakt op de privacy van een andere persoon.

Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid te beschermen van elke gebruikersnaam en wachtwoord die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services.

Wanneer u onze services gebruikt, gaat u ermee akkoord alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven en garandeert u dat u onze services niet voor frauduleuze of onwettige doeleinden zult gebruiken.

U zult zich onthouden van alles waarvan wij redelijkerwijs denken dat het een slechte reputatie heeft of waarschijnlijk onze reputatie schaadt.

RESERVERINGEN

Reserveringen moeten minimaal zes uur voor de gewenste ophaaltijd worden gemaakt.

Als u een nood- of hulpdienst nodig heeft, bel ons dan. We zullen proberen u te helpen, maar kunnen niet garanderen dat een chauffeur en een voertuig op korte termijn beschikbaar zullen zijn.

Uw reservering wordt behandeld als een "reserveringsaanvraag" totdat u een reserveringsbevestiging van ons ontvangt.

U kunt uw reservering op elk moment wijzigen of wijzigen tot vierentwintig uur voor aanvang van de reis. Neem gewoon contact met ons op via e-mail, telefoon of via het contactformulier op de site. U kunt ook inloggen en uw privé-accountgedeelte gebruiken.

U dient bij het boeken van uw voertuig voldoende tijd te nemen om rekening te houden met de inchecktijden die bijvoorbeeld door uw luchtvaartmaatschappij worden vereist. Prestige Driver is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die worden veroorzaakt doordat u niet voldoende tijd heeft om uw bestemming te bereiken of als passagiers niet klaar zijn om opgehaald te worden op het geboekte tijdstip.

U moet een voertuiggrootte reserveren die geschikt is voor het aantal passagiers en bagage. We kunnen niet garanderen dat we buitensporige hoeveelheden bagage vervoeren die verder gaan dan waarvoor het voertuig is ontworpen. Alle bagage wordt geheel op eigen risico vervoerd.

Houd er rekening mee dat een kind, ongeacht de leeftijd, als passagier telt.

Controleer uw boekingsbevestiging zorgvuldig en informeer ons onmiddellijk over eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of kosten als gevolg van het niet verstrekken van de juiste informatie.

We mogen ervan uitgaan dat iedereen die het juiste rekeningnummer en de naam van de klant vermeldt, de bevoegdheid heeft om namens de klant te reserveren.

Als u een rolstoel moet vervoeren, geef dit dan aan bij het boeken.

De chauffeur rijdt overdag via de meest geschikte route, tenzij anders aangegeven door de klant. In dat geval kunnen extra kosten van toepassing zijn. Tenzij anders vermeld op het moment van boeken, zijn we mogelijk niet automatisch in staat om extra ophaal- of afleveringen te verwerken, hoewel er alles aan wordt gedaan om aan deze vereisten te voldoen. Indien onze chauffeur gevraagd wordt te wachten aan het begin van of tijdens een rit, behouden wij ons het recht voor om de wachttijd in rekening te brengen tegen ons huidige standaardtarief.

We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de auto ('s) op de gevraagde tijd en plaats aankomen. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle, zoals mechanische storingen, files, verkeersongevallen of extreme weersomstandigheden. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade.

U stemt ermee in om onze chauffeurs en personeel, of chauffeurs die aan u zijn voorgesteld, te behandelen Prestige Driver met respect en om hun voertuigen niet te beschadigen of deel te nemen aan onwettig, bedreigend, intimiderend of beledigend gedrag of activiteit tijdens het gebruik van hun voertuigen of een van onze Diensten.

Prestige Driver kan naar eigen goeddunken, zonder aansprakelijkheid en zonder opgaaf van redenen, de Services aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment weigeren. We behouden ons ook het recht voor om de toegang tot onze voertuigen te weigeren aan iedereen die ervan verdacht wordt onder invloed van alcohol of drugs te zijn en/of wiens gedrag een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bestuurder, het voertuig of andere passagiers in het voertuig. We behouden ons verder het recht voor om een ​​reis te beëindigen vanwege onredelijk of ongepast passagiersgedrag. Indien een speciale reiniging van een voertuig noodzakelijk is omdat deze door een passagier/klant in onredelijke staat is achtergelaten, behouden wij ons het recht voor om de schoonmaakkosten aan de klant in rekening te brengen.

We behouden ons het recht voor om elk voertuig of chauffeur / chauffeur te vervangen. Indien dit nodig mocht zijn, zullen wij u hierover van tevoren informeren.

KINDVERVOER

Volgens de Britse wet zijn taxi's of gelicentieerde privé-huurauto's niet vrijgesteld van wetgeving met betrekking tot kinderen die in een baby-/kinderzitje reizen. Om gezondheids- en veiligheidsredenen, Prestige Driver vereist dat alle klanten ons op de hoogte stellen van reizende kinderen of baby's.

Als u een kinderzitje nodig heeft voor uw reis, is het de verantwoordelijkheid van de ouders / verzorgers van het kind om ervoor te zorgen, het zitje in het voertuig te installeren en het kind vast te zetten.

Als u een terugreis boekt en een eigen kinderzitje heeft, bewaart de chauffeur die uw reservering heeft gemaakt uw kinderzitje voor de terugreis. Houd er rekening mee dat de installatie van het kinderzitje door u moet worden gedaan.

ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u uw reservering moet annuleren.

U heeft het recht uw reservering tot XNUMX uur voor aanvang van de reis zonder opgave van reden te annuleren. U hoeft het ons alleen van tevoren te laten weten via e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website. U kunt ook inloggen en uw privé-accountgedeelte gebruiken.

Als u vooruit heeft betaald, storten wij uw betaling binnen 10 dagen terug.

Als een reservering binnen XNUMX uur na de gewenste ophaaltijd wordt geannuleerd, behouden we ons het recht voor om de reis volledig in rekening te brengen. Als de ophaallocatie echter vereist dat de auto meer dan vierentwintig uur voor de ophaaltijd wordt verzonden, behouden we ons ook het recht voor om de reis volledig in rekening te brengen.

In ons annuleringsbeleid voor reserveringen staat dat we de beschikbaarheid van een voertuig voor u reserveren en vervolgens alle andere reserveringen voor dat voertuig weigeren op het tijdstip en de datum van uw geboekte reis.

BETALING EN KOSTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief eventuele verkoopbelasting of btw die van toepassing is.

U stemt ermee in om de volledige betaling te doen voor elke reis die u maakt en / of in verband met het gebruik van een van onze diensten waarvoor u eerder hebt gevraagd of geboekt, en die we vervolgens hebben bevestigd en voltooid.

Prestige Driver kan de offerte wijzigen als er een belangrijke wijziging is in de oorspronkelijke reisroute, bijvoorbeeld het aantal passagiers of het type of de grootte van het vereiste voertuig.

Als u niet komt opdagen en contact opneemt met onze chauffeur op het geboekte tijdstip en aangewezen ophaalpunt, behouden wij ons het recht voor om de reis volledig in rekening te brengen.

We behouden ons het recht voor om de volledige kosten in rekening te brengen en geen restitutie te verlenen als na aankomst van ons voertuig blijkt dat de reservering is gemaakt voor de verkeerde datum, tijd, locatie en / of andere onjuiste of misleidende informatie, of als, om welke reden dan ook, de passagier het ophaalpunt verlaat zonder ons hiervan op de hoogte te stellen.

RECHTSGEBIED EN DIVERSEN

Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en u en Prestige Driver elk stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken voor elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst.

U stemt ermee in om ons te vrijwaren en ons volledig te verdedigen tegen elke claim of juridische procedure die door een andere persoon tegen ons is ingesteld vanwege uw schending van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomstig de Belgische wetgeving is roken in onze voertuigen verboden.

Prestige Driver behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en/of prijzen te allen tijde te wijzigen. Alle bestaande boekingen blijven tegen het tarief vermeld op het moment van boeking.