Polityka de poufności

O naszych aplikacjach do rezerwacji

W tej sekcji wyjaśniamy, w jaki sposób, jako administrator danych, przetwarzamy dane osobowe, które wprowadzasz do systemu. Zbieramy i przetwarzamy te informacje o Tobie za pośrednictwem Usługi.

1. Informacje, które zbieramy

Dane osobowe otrzymywane i zbierane przez nas dzielą się na następujące kategorie:

w. Informacje dodane przez użytkownika: Użytkownik może dodać dane osobowe podczas korzystania z Usługi podczas otwierania Konta. Możesz mieć możliwość aktualizowania tych informacji, edytując swoje konto.
b. Informacje zbierane automatycznie: Kiedy korzystasz z formularza rezerwacji online lub otwierasz swoje konto w Usłudze i zarządzasz nim, możemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu i interakcji z Usługą. Niektóre z tych informacji są gromadzone, ponieważ używamy plików cookie i innych technologii gromadzenia danych.

 • Informacje o urządzeniu: Zbieramy informacje o urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do swojego konta w naszej Usłudze, takie jak adres IP, identyfikator przeglądarki, system operacyjny i dane o lokalizacji.
 • Dane dotyczące użytkowania: Zbieramy dane dotyczące użytkowania dotyczące interakcji użytkownika z naszą Usługą. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej […]. Driver App), zbieramy dane o lokalizacji, daty i godziny. Informacje te są wykorzystywane do identyfikowania i przydzielania zadań, powiadamiania pasażera o bliskości miejsca odbioru oraz rejestrowania trasy, którą pokonujesz, gdy jesteś z pasażerem. Informacje te pozwalają nam również kontrolować i zapewniać bezpieczeństwo pasażerów.

2. Wykorzystanie informacji personalnych

Twoje dane osobowe, zebrane lub otrzymane przez nas, mogą być przez nas wykorzystywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy, z następujących powodów:
następujące powody:
● Zapewnienie przestrzegania naszych warunków użytkowania i obowiązujących przepisów.
● Aby zastosować się do różnych nakazów sądowych, ważnych wniosków o ujawnienie informacji, ważnych wezwań sądowych lub innych mechanizmów oraz aby spełnić wszelkie wymogi prawne.

3. Pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych

Dlaczego iz jakich technologii gromadzenia danych korzystamy?
Stosowane przez nas technologie gromadzenia danych (takie jak pliki cookie) nie tylko ułatwiają dostęp do Serwisu i korzystanie z niego, ale także pomagają nam utrzymywać informacje o korzystaniu z Serwisu.
w celu łatwiejszego dostępu do Usługi i korzystania z niej, ale także pomagają nam poprawić wrażenia użytkownika i uczynić go bardziej odpowiednim poprzez ulepszanie i personalizację
nasze produkty i strony internetowe („Usługa”) do Twoich potrzeb.

Kiedy ich używamy?
- Kiedy konieczne. Bez tych plików cookie i danych gromadzonych przez inne technologie nie bylibyśmy w stanie zapewnić
funkcji, których potrzebujesz, a korzystanie z Usługi byłoby znacznie bardziej uciążliwe. Na przykład usługa
zapomni, że zalogowałeś się tydzień temu.
– Dla lepszej funkcjonalności. Dzięki tym plikom cookie i danym zbieranym przez inne technologie serwis zapamiętuje Twoje wybory i może je Ci zaoferować.
Twoich wyborów i może Ci je zaoferować, gdy np. dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji online (wsparcie,
depozyt i inne parametry). Ułatwia to korzystanie z Usługi i sprawia, że ​​korzystanie z niej staje się przyjemniejsze.

4. Twoje prawa do ochrony danych

Masz następujące prawa do ochrony danych: Dostęp; modyfikować ; poprawić ; aktualizacja ; nosić ; wymazać ; ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami poprzez e-mail.

Prestige Driver zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Definicje

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie - dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych. Nikt
zainteresowany - osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dziecko - osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
My / nas (wielkimi lub nie) -

Zasady ochrony danych

Zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem, rzetelne, przejrzyste. Nasze czynności przetwarzania mają podstawy prawne. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie udzielimy Ci informacji o przetwarzaniu.
Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze czynności przetwarzania odpowiadają celowi, dla którego zebrano dane osobowe.
Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do dowolnego celu.
Przetwarzanie jest ograniczone w czasie. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji - co oznacza, że ​​musisz mieć prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd pochodzą oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
Prawo dostępu - co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie lub o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
Prawo do sprostowania - co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia - co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z naszych rejestrów.
Prawo do ograniczenia przetwarzania - co oznacza, że ​​w przypadku spełnienia określonych warunków masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania - co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Możesz skorzystać z tego prawa, gdy profilowanie wywoła wobec Ciebie skutki prawne lub w istotny sposób na Ciebie wpływa.
Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli to możliwe, w drodze bezpośredniego transferu z jednego procesora do drugiego.
Prawo do złożenia skargi - w przypadku, gdy odrzucimy Twoją prośbę w ramach prawa dostępu, podamy Ci powód. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
Prawo do pomocy organu nadzorczego - co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
Prawo do cofnięcia zgody - masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką wyraziłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane, które zbieramy

[TODO] - Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. - głównie informacje niezbędne do dostarczenia Ci produktu / usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, abyś mógł komentować lub wykonywać inne czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

[TODO] - Informacje zbierane automatycznie o Tobie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli dotyczy) itp. Te informacje służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz treści w naszej witrynie, Twoje działania mogą być rejestrowane.

[TODO] - Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów, potwierdzając, że mają oni podstawę prawną do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zebrali o tobie z innych powodów prawnych. Zapoznaj się z listą naszych partnerów tutaj.

Informacje publicznie dostępne
Możemy zbierać informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych do:

 • świadczyć nasze usługi. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczać inne produkty i usługi, o które prosiłeś; dostarczać artykuły promocyjne na żądanie i komunikować się z Tobą w związku z takimi produktami i usługami; komunikować się i wchodzić z Tobą w interakcje; i powiadamiać Cię o zmianach w każdej usłudze.
 • poprawić jakość obsługi klienta;
 • wypełnić zobowiązanie prawne lub umowne;
 • [ROBIĆ]

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za Twoją zgodą.

W celu zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zidentyfikować cię;
 • aby zapewnić Ci usługę lub wysłać / zaoferować Ci produkt;
 • komunikować się w celu sprzedaży lub wystawienia faktury;
 • [ROBIĆ]

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby przesyłać Ci spersonalizowane oferty * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • administrować i analizować naszą bazę klientów (zachowania zakupowe i historię) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych / świadczonych produktów / usług;
 • przeprowadzać ankiety dotyczące satysfakcji klientów;
 • [ROBIĆ]

Dopóki nie poinformowałeś nas inaczej, uważamy, że naszym uzasadnionym interesem jest oferowanie Ci produktów / usług podobnych lub identycznych z Twoją historią zakupów / zachowaniem podczas przeglądania.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i / lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • w innych celach poprosiliśmy o Twoją zgodę;
 • [ROBIĆ]

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa i / lub wykorzystania Twoich danych osobowych do możliwości przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i ich wykorzystania. Będziemy wykorzystywać dane nieobjęte niniejszą polityką tylko wtedy, gdy są anonimowe. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to konieczne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z prawa, ale nie dłużej niż [TODO]

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w dodatkowych celach, które nie zostały tutaj wymienione, ale są zgodne z celem, dla którego zostały zebrane. W tym celu zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom i
 • istniałaby odpowiednia ochrona przetwarzania.
 • Poinformujemy Cię o każdym innym przetwarzaniu i celu.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nieznajomym. W niektórych przypadkach dane osobowe o Tobie są przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia Ci świadczenia usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Nasi partnerzy leczniczy:

 • [DO] - Nasi partnerzy biznesowi:
 • [DO] - Połączone strony trzecie:
 • [DO] - Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków. [TODO] - opisuje dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Jednak zobowiązujemy się do informowania właściwych organów o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również, jeśli pojawi się zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku naruszenia.

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie gromadzić informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

Pliki cookie i inne technologie, których używamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizy zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkowniku. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które są wykorzystywane do obsługi stron. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Możliwość wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są niezbędne, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
Funkcjonalne pliki cookie - te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i pomaga zapewnić bardziej spersonalizowaną funkcjonalność. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem, gdy będziesz komentować.
Analityczne pliki cookie - te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej witryny internetowej i usług
Reklamowe pliki cookie - te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj umieszczane są w serwisie przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś witrynę internetową i że informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania są często powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.
Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich, korzystając z platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną politykę prywatności, którą możesz wyświetlić tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Organ nadzorczy

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
Ostatnia zmiana została wprowadzona.